Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Prašymai dėl 100 eurų nesiliauja ir naktimis / Dainoras Lukas. - Iliustr. //Savaitraštis Kaunui. - 2015, rugs. 22, p. 10-11.
Apie darželinukų tėvų prašymų laviną, kilusią Kauno miesto savivaldybei nutarus mokėti kompensacijas tėvams, vedantiems vaikus į privačius darželius, kompensacijų mokėjimo tvarką Kauno rajone; su Kauno miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos A. Sudžiuvienės, privačių darželių vadovų ir darželinukų tėvų komentarais.

Kauno rajonas priims pabėgėlius / Jurgita Šakienė. - Iliustr. // Kauno diena.- 2015, rugs. 23, p. 2.
Apie tai, kad į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užklausimą dėl pabėgėlių priėmimo, teigiamai atsakė kas penkta savivaldybė, tarp jų - ir Kauno rajono; pateikiami savivaldybės administracijos dir. R. Pudževelio komentarai šiuo klausimu.

Ežerėlio slaugos namai tapo erdvesni / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugs. 21, p. 12.
Apie baigtą projektą "Ežerėlio slaugos namų modernizavimas ir išplėtimas", kurio didžiąją dalį finansavo Europos Sąjunga.

Kauniečiai pabėgėlių nesikrato / Vaida Milkova, Agnė Smolienė. - Iliustr., portr. // Kauno diena. - 2015, rugs. 4, p. 6.
Apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusioje savivaldybių atstovų diskusijoje aptartus į Lietuvą atvyksiančių pabėgėlių paskirstymo šalyje, apgyvendinimo ir integravimo klausimus; pateikiami Socialinės apsaugos ir darbo ministrės A. Pabedinskienės, Jonavos vicemero E. Sabučio, Klaipėdos mero V. Grubliausko, Kėdainių mero S. Grinkevičiaus pasisakymai; Kauno rajono ir miesto vicemerų K. Povilaičio ir V. Popovo komentarai.

Integrali pagalba neįgaliesiems namuose // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugpj. 31, p. 14.
Apie pagal Integralios pagalbos plėtros programos projektą Kauno r. socialinių paslaugų centro įgyvendinamą "Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią, ir jų šeimoms Kauno rajone"; užsakomasis straipsnis.

Neįgaliesiems - socialinis taksi / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, liep. 27, p. 13.
Apie penkiose Lietuvos savivaldybėse teikiamą socialinio taksi paslaugą, kuri kitais metais bus teikiama ir Kauno rajone; su Nacionalinio socialinės integracijos instituto projektų vadovo J. Mulevičiaus komentarais.