Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Kieno akimis pažiūrėsi… / Vilma Kasperavičienė. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2015, rugs. 8, p. 22.
Apie sėkmingą Kauno rajono ekonominę ir socialinę plėtrą, žmonių gyvenimo kokybės gerėjimą, teisingą rajono valdžios politiką.

"Obuolių šalies" karavanas nudžiugino senelius. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, spal. 12, p. 12.
Apie antrus metus Lietuvos policijos mokyklos ir Kauno r. savivaldybės rengiamą socialinę akciją, kurios metu rajono senelių globos įstaigoms jau išdalyta 300 litrų šviežių obuolių sulčių.

Kurtieji sulaukė paramos. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, spal. 12, p. 11.
Apie Kauno r. kurčiųjų pirminės organizacijos kartu su Kauno r. savivaldybės Socialinės paramos skyriumi ir Socialinių paslaugų centru organizuotą konferenciją "Padėk išgirsti", kuriai vadovavo konferencijos globėja Seimo narė R. Popovienė ir kurioje aptartos klausos negalią turinčių žmonių problemos, jų integracijos į visuomenę galimybės.

Moksleiviai noriai globoja senelius. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, spal. 5, p. 11.
Apie Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną Čekiškės senelių namuose ir Muniškių socialinės globos namuose (Kauno r.) vykusią gerumo akciją "Atverkime širdis", kurios iniciatoriai - Kauno r. mokinių taryba ir savivaldybės Kultūros švietimo ir sporto skyrius, projektą globoja Seimo narė R. Popovienė.

Vaikų namai: naikinti, palaukti ar palikti? / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, rugs. 28, p. 1, 8-9.
Apie Kauno r. Pagynės ir Vilkijos vaikų globos namus, šių įstaigų vadovių V. Nutautienės, E. Jančaitienės ir Vilkijos globos namų psichologės R. Mikalauskaitės požiūrį į numatomos vaikų globos įstaigų reorganizacijos bei valstybės lygiu svarstomų planų iki 2020 m. panaikinti vaikų namus problemas, Radikiuose šeimyną įsteigusios E. Jančaitienės teigiamą patirtį globojant vaikus, apie šeimynose ir įvairiuose globos namuose Kauno r. gyvenančių vaikų skirtingas išlaikymo išlaidas, savivaldybės įdirbį organizuojant vaikų globą šeimynose ir šeimose, kt.; pateikiami V. Nutautienės, E. Jančaitienės, R. Mikalauskaitės, E. Jančaitienės, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos J. Dabašinskienės, Socialinės paramos skyriaus vedėjos M. Venslovienės komentarai.