Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Karščiai nebaugina / NTŽ inf. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, liep. 16, p. 4.
13 Garliavos miesto ir apylinkių vaikų kiekvieną dieną po kelias valandas praleidžia Garliavos Krizių centre.

Nauja šeimynų tvarka / Lina Kazlauskienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, liep. 13, p.1.
Finansavimo tvarka šeimynose gyvenantiems vaikams.

Ne po savo stogu: [socialinio būsto plėtros politika Kauno rajone, užtikrinanti saugumą vargingiems asmenims] // Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2010, geg. 19, p. 1, 2.

Durys ir širdys atviros / Rita Šemelytė. – Iliustr. // Šeimininkė. – ISSN 1392-2777. – 2010, geg. 19-25 (Nr. 20), p. 9.
Apie labdarą iš Vokietijos Vilkijos, Ežerėlio ir Kulautuvos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėms, Kauno rajonas.

Kur žydi kaštonai / Vilija Plioplienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, geg. 19, p. 4.
Į Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą atvyko Karmėlavos B.Buračo gimnazijos popchoras "Linksmoji natelė".

Vaivorykštės spalvos / Verutė Jucienė. – Iliustr. – Iš laiškų // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, geg. 11, p. 4.
Zoninis 3-4 kl. meninio skaitymo konkursas Batniavos pagrindinėje mokykloje.

Dovanos vaikams / Aurelija Makūnienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, bal. 29, p. 4.
Pagynės vaikų globos namams A.Makūnienės labdaros ir paramos fondas skyrė dovanų.