Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Šiemetės malkų kainos / TŽ inf. // Naujos tėviškės žinios. –2013, rugs. 26, p. 1.
Rajono Aplinkos skyriaus vedėjas Egidijus Katilius parengė projektą, kuriame numatytos vidutinės malkų kainos su PVM. Jos bus taikomos skaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas.

Jaunimas surengė labdaros akciją / KRS inf. – Iliustr. // N. tėviškės žinios.-2013, rugs. 20, p. 4.
"Auto show ruduo 2013" renginio metu, vykusio S.Dariaus ir S.Girėno aerodrome, buvo renkamos lėšos nepasiturintiems Garliavos vaikams remti.

Kompensuojama už malkas / Vaida Sargelienė. – Iliustr. // N. tėviškės žinios. – 2013, rugs. 14, p. 1.

Kompensacijos už šilumą nesikeičia / Vaida Sargelienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 12, p. 1, 4.
Kauno rajono Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė patikino - būsto šildymo, geriamojo vandens, karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarka šiais metais nesikeitė.

Iš vienų namų - dvylika mokinių / KRS inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 4, p. 4.
Kauno rajono, Alšėnų seniūnijos gyventojai Rasa ir Kestutis Keturakiai globoja net 18 vaikų, iš kurių 12 - mokyklinio amžiaus.

Socialinių būstų skyrimo tvarka / Ruta Velykytė. – Verta žinoti // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 3, p. 2.

Labdaros fondo dovanos. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –2013, rugpj. 31, p. 1, 4.
Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondo veikla, dovanos pirmaklasiams.

Gyvenkime sveikai / Rūta Simanauskienė ; autorės foto // Kazlų Rūdos laikraštis. – ISSN 1822-3303. – 2013, rugpj. 30 (Nr. 26), p. 2.
Apie Senelių namų gyventojų ekskursiją į T.Ivanausko zoologijos muziejų.

Bendradarbiavimas smulkaus verslo plėtrai Kauno rajone / Vytautas Zubas. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugpj. 22, p. 4.
Kauno rajono vietos veiklos grupė įgyvendino Lietuvos kaimo tinklo finansuotą projektą, kurio tikslas - skatinti smulkųjį verslą, amatų plėtrą Kauno rajone.

Globa pavirto apgyvendinimu / Ruta Velykytė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugpj. 22, p. 1.
Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus Krizių centre Garliavoje nebeliks trumpalaikės socialinės globos, o vietoj jos atsiiras apgyvendinimo paslauga.

Kaip auga vaikai "svetimuose" namuose? / Ruta Velykytė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugpj. 8, p. 1.
Kauno rajono vaikų, likusių be globos, priežiūra : įvaikinimas, vaikų globos namai.

Brangs lopšeliai ir darželiai / Vaida Sargelienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, liep. 2, p. 1.
Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtos naujovės, aktualios šeimoms, auginančioms vaikus lankančius arba lankysiančius lopšelius ir darželius.

Nebyli palaikymo komanda padėjo laimėti / Aistė Ivanovaitė - Petraitienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 27, p. 4.
Kauno rajono socialinių paslaugų centre vyko 17-oji žmonių su negalia sporto šventė "Pabūkime kartu".

Bendradarbiavimo rezultatas / Irena Štilpaitė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 22, p. 4.
Vilkijos kultūros centro renginys, skirtas supažindinti neįgaliuosius su Vilkijos apylinkių istorinėmis vietomis.

Pasiūlymų pavežti neįgaliuosius - lašas / Ilona Staškutė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2013, birž. 10, p. 1, 11.
Lietuvoje įvairios įstaigos teikia neįgaliesiems transportavimo paslaugas, bet galimybių tiek mažai, kad kartais šie žmonės išvažiuoja iš namų lauke nebuvę ilgiau kaip metus. Savivaldybių kuruojami socialinės paramos centrai spėja padėti tik nedidelei daliai judėjimo negalios kamuojamų žmonių. Jų darbą riboja ir savivaldybių skiriamų pinigų stygius. Daugeliui atvejų automobilis skiriamas tik būtiniems asmens išgyvenimo poreikiams patenkinti - nuvykti pas gydytoją ar susitvarkyti teisinius reikalus.

Čempionato atgarsiai / Giedrius Ramanauskas. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 25, p. 4.
Draugiškos krepšinio varžybos "Trys prieš tris į vieną krepšį", kurias suorganizavo Kauno apygardos probacijos tarnybos pareigūnai ir Vilkijos laikinųjų globos namų atstovai.