Kauno rajonas spaudoje - Baudžiamoji teisė. Nusikaltimai - Septynioliktas puslapis

Kare dėl mergaitės motina nesvarbi?:[apie kovą dėl velionio D. Kedžio ir L. Stankūnaitės mažametės dukters globos, tai, kad Garliavoje, kur pas D. Kedžio seserį N. Venckienę gyvena jos globojama dukterėčia, jau kelinta para dieną naktį budi savanoriai, neleidžiantys įvykdyti teismo nutarties, pagal kurią mergaitė turėtų gyventi su motina, savanoriai nepraleido automobilio, kuriuo mergaitė turėjo būti vežama į susitikimą su motina, apie policijos, L. Stankūnaitės, jos advokatės L. Kraujutaitienės, teisingumo ministro R. Šimašiaus, parlamentarų G. Songailos, S. Stomos, R. Kupčinsko, K. Uokos, A. Stancikienės požiūrį į padėtį] / A. Karaliūnas, V. Trainys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. –2010, geg. 18, p. 1, 4-5.

Minia grasino neleisti motinos prie dukters: [apie tai, kad Kauno antstolis M. Petrovskis negali įvykdyti Kėdainių teismo nutarties dėl vaiko gyvenamosios vietos, dokumentą adresatui trukdo pristatyti prie D. Kedžio tėvų ir velionio sesers N. Venckienės namų Garliavoje budintys žmonės, prieštaraujantys D. Kedžio dukters perdavimui motinai L. Stankūnaitei, apie apgulties dalyvių, prezidentės D. Grybauskaitės požiūrį į padėtį] / Vygandas Trainys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. –2010, geg. 19, p. 5.

"Šiandien tenka klausti, ar Lietuva - vis dar teisinė valstybė..." : [ komentuojama situacija Garliavoje, kai teisėja N. Venckienė nevykdo teismo sprendimo perduoti mažametę jos motinai L. Stankūnaitei, laužyti įstatymą padeda keli šimtai žmonių, padėtį ramiai stebi policiją (str. minimi prezidentė D. Grybauskaitė, ministras R. Šimašius, parlamentarai G. Songaila, S. Stoma)]/ Lietuvos rytas. –2010, geg. 19, p. 2.

Tikslas - padėti išvežti mergaitę : [pokalbis su policijos generaliniu komisaru V. Telyčėnu ] / kalbėjosi] Edmundas Jakilaitis. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2010, geg. 20, p. 5.

Akistatos planus kūrė ir minia, ir policija: [apie D. Kedžio artimųjų namus Garliavoje serginčių žmonių nuotaikas antstoliui M. Petrovskiui geg. 19 d. paskelbus, kad D. Kedžio sesuo N. Venckienė geg. 20 d. turi perduoti jam savo dukterėčią; apie tai, kad geg. 19 d. pas N. Venckienę ir D. Kedžio bei L. Stankūnaitės dukterį atvyko vaikų teisių apsaugos darbuotojos, psichologė] / Vygandas Trainys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. –2010, geg. 20, p. 4.

Paryžius-Berlynas-Garliava / Vitalijus Balkus // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2010, birž. 2, p. 3.
Apie pilietiškumą ir protesto akcijas "senosios" demokratijos šalyse, Lietuvos visuomenės požiūrį į Kauno įvykius, kurie parodė, kad teisėsauga ir teisėtvarka Lietuvoje yra neveiksni.