Kauno rajonas spaudoje - Tremtiniai

 

2017

Algimantas Bakutis (1935-2017) : [tremtinys] : [nekrologas]. – Portr. – LKPTS Kauno filialas // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2017, lapkr. 17, p. 7.
Palaidotas Karmėlavos kapinėse.


2015

Žvakių žiburėliai Lietuvos istoriją menančiose vietose / Austėja Žostautaitė. - Iliustr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2015, lapkr. 13, p. 1-2.
Apie LPKTS Kauno miesto ir rajono filialų dalyvavimą pilietinėje akcijoje "Uždek žvakutę savo krašto partizanams", kurios globėja - Seimo narė V. V. Margevičienė.

Tik maža prisiminimų dalelė / Rokas Sinkevičius. - Iliustr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2015, spal. 30, p. 6-7.
Ilgaamžio Garliavos (Kauno r.) gyventojo S. Taškaus atsiminimai apie prieškarį, Antrojo pasaulinio karo metus ir tarnybą Raudonojoje armijoje.

Bronislovas Batvinis (1920-2015) : [politinis kalinys] : [nekrologas] / LPKTS Kauno filialas. - Portr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2015, spal. 23, p. 7.
Linkiu jai sapnuoti Šiaurės pašvaistę : Karolina Naprienė // Elektrėnų kronika. – 2015, saus. 9-15 (Nr. 1), p. 5.
Apie Danutę Dzimidavičienę.


2013

Vėžiautojai praeities versmėse / Kazys Požėra. – Pradžia Nr. 224.Tęsinys kituose numeriuose. – Krašto istorija // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 28, p. 4.
Pokario laikmetis ir šiandiena neleidžia žmonėms ramiai gyventi. Kaltinimus vienas kitam dėl įvykių pokario metais, reiškia garbaus amžiaus žmonės buvę Kauno rajono, Vozbutų kaimo gyventojai.

Likimas nenuvylė... / Angelė Ramonienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. –2013, bal. 18, p. 4.
Batniavos bibliotekoje - susitikimas su karštiečiu, tremtiniu B.Totoraičiu.
Išblaškytos šeimos istorija / Stanislovas Abromavičius // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2013, kovo 22, p. 10-11.
Apie Pajiesio kaime (Kauno r.) gyvenusios O. ir J. Jakučionių šeimos tremties istoriją.

Ten ilsisi mūsų kankiniai / "Vilkijos ąžuolų" tunto inf. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugpj. 29, p. 4.
Vilkijos skautų kelionė po Uralą.

Tremties paroda Vilkijoje / Zita Ruzgienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 19, p. 1.
Vilkijos miesto bibliotekoje veikia paroda "Vilkijiečiai Sibire".


2012

Trys kryžiai šventoriuje / Leonas Milčius. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 4.
Raudondvario Sąjūdžio grupės iniaciatyva 1988 m. Raudondvario bažnyčios šventoriuje buvo pastatytas kryžius žuvusiems tremtyje.

Juodojo kaspino dienos minėjimas Vilkijoje / Daiva Veličkienė. – Iliustr. // Tremtinys. –2012, rugpj. 31, p. 1.
Renginyje dalyvavo europarlamentaras prof. V. Landsbergis ir Seimo narė V. V. Margevičienė.
Juodojo kaspino dienos minėjimas / Daiva Veličkaitė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 28, p. 4.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Vilkijos skyriaus pirmininkės G.Lelešienės iniviatyva Vilkijoje vyko renginys, skirtas Juodojo kaspino dienai paminėti.
Tremties vaikai. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 5, p. 4.
St.Abromavičiaus knygoje apie tremtį "Tremties vaikai", aprašomi ir Kauno rajono tremtiniai : V.L.Maleckinė, L.Janušauskienė, Z.Rubinienė, G.Žukauskienė.

Tremtis neuždavė širdžių / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 14, p. 1.
Buvusių tremtinių susitikimas Antaninių proga.
Juodojo kaspino dienos minėjimas Vilkijoje / Daiva Veličkienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2012, rugpj. 31, p. 1.

Renginyje dalyvavo europarlamentaras prof. V. Landsbergis ir Seimo narė V. V. Margevičienė.
Trys kryžiai šventoriuje / Leonas Milčius. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 4.
Raudondvario Sąjūdžio grupės iniaciatyva 1988 m. Raudondvario bažnyčios šventoriuje buvo pastatytas kryžius žuvusiems tremtyje.

Juodojo kaspino dienos minėjimas / Daiva Veličkaitė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 28, p. 4.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Vilkijos skyriaus pirmininkės G.Lelešienės iniviatyva Vilkijoje vyko renginys, skirtas Juodojo kaspino dienai paminėti.

Tremties vaikai. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 5, p. 4.
St.Abromavičiaus knygoje apie tremtį "Tremties vaikai", aprašomi ir Kauno rajono tremtiniai : V.L.Maleckinė, L.Janušauskienė, Z.Rubinienė, G.Žukauskienė.

Petras Mieldažis (1922-2012) : [pedagogas, politinis kalinys : nekrologas] / LPKTS Garliavos filialas. – Portr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2012, birž. 29, p. 7.
"Viską mes darėm istorijai" / Jurgis Bielinis. – Iliustr. – Iš praeities // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 4, p. 4.

2011


Sovietmečio studijų įspūdžiai / Antanina Garmutė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2011, kovo 30, p. 5.
Pokario laikų prisiminimai.

Didžiųjų netekčių pradžia / Leonas Milčius. – Iliustr. – Sukaktis // Naujos tėviškės žinios. – 2011, birž. 17, p. 4.
Raudondvaryje paminėtos tremties metinės.

Mus kaip žolę likimas išrovė" / Danguolė Kasparienė // Naujos tėviškės žinios. – 2011, birž. 17, p. 4.
Domeikavos gimnazijoje paminėta Gedulo ir vilties diena.

Sugrįžimas Tėviškėn. – Atsisveikinant // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, birž. 30, p. 3.
Išlaužo kapinėse palaidota poetė, rašytoja Antanina Garmutė.

Gėrio grūdai blogio raiste / Antanina Garmutė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2011, kovo 10, p. 7.
Tremtinės prisiminimai.


2010


Baigiantis mokslo... – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, birž. 17, p. 4.
Garliavos J.Lukšos gimnazijos moksleiviai Gedulo ir vilties dienai paminėti pastatė muzikinę kompoziciją "Akmenimis sugrįžom iš kelionės...".

Prisilietusi prie istorijos randų / Lina Kazlauskienė. – Iliustr. – Iš praeities // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, birž. 5, p. 5.
Publicistinę knygą " Stiprybės duona", pristato autorė politinė tremtinė A.Garmutė.

Turnyras Vilkijoje / Algis Daniusevičius. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. –  2010, birž. 3, p. 4.
Šaškių varžybos Vilkijos gimnazijoje, skirtos paminėti tremtiniams.