Kauno rajonas spaudoje - Tremtiniai

2013

Vėžiautojai praeities versmėse / Kazys Požėra. – Pradžia Nr. 224.Tęsinys kituose numeriuose. – Krašto istorija // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 28, p. 4.
Pokario laikmetis ir šiandiena neleidžia žmonėms ramiai gyventi. Kaltinimus vienas kitam dėl įvykių pokario metais, reiškia garbaus amžiaus žmonės buvę Kauno rajono, Vozbutų kaimo gyventojai.

Likimas nenuvylė... / Angelė Ramonienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. –2013, bal. 18, p. 4.
Batniavos bibliotekoje - susitikimas su karštiečiu, tremtiniu B.Totoraičiu.
Išblaškytos šeimos istorija / Stanislovas Abromavičius // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2013, kovo 22, p. 10-11.
Apie Pajiesio kaime (Kauno r.) gyvenusios O. ir J. Jakučionių šeimos tremties istoriją.

Ten ilsisi mūsų kankiniai / "Vilkijos ąžuolų" tunto inf. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugpj. 29, p. 4.
Vilkijos skautų kelionė po Uralą.

Tremties paroda Vilkijoje / Zita Ruzgienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 19, p. 1.
Vilkijos miesto bibliotekoje veikia paroda "Vilkijiečiai Sibire".