Kauno rajonas spaudoje - Aleksandro Stulginskio universitetas

Studijoms ir mokslui - 111 milijonų paramos / Vaida Sergelienė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 27, p. 1, 3.
Akademijos seniūnijoje įsikūręs Aleksandro Stulginskio universitetas sėkmingai vykdo 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus. Universitetas naudojasi didžiausiomis galimybėmis ne tik gerinti studijų infrastruktūrą, kokybę, dėstytojų kvalifikaciją, bet ir siekti aukščiausių rezultatų mokslo srityje, bendradarbiauti su užsienio mokslininkais, kelti universiteto prestižą tarptautiniame lygmenyje.

Akademinės išminties ir praktinio patyrimo jungtuvės / parengė Polikarpas Ragožis. – Portr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, rugs. 5, p. 2.
Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriaus A. Maziliausko, rugs. 2 d. pasirašiusio bendradarbiavimo sutartis su Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijomis, komentaras apie tai, ko tikisi iš ministerijų vadovų V. Mazuronio ir V. Juknos parašais sutvirtinto bendradarbiavimo jo vadovaujama aukštoji žemės ūkio mokykla.

Mokslo šaknys karčios, bet jo vaisiai saldūs / Albinas Čaplikas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2013, rugs. 4, p. 7-8.
Apie studijas Aleksandro Stulginskio universitete: šįmet padaugėjo net 25 proc. įstojusiųjų į ASU, o sėkmės garantas yra geras universiteto įvaizdis ir jaunimo noras ateities verslą susieti su žemės ūkiu.

Išsaugoti gerą grūdų kokybę nelengva / Jolita Žurauskienė. – Iliustr., lent. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2013, rugpj. 28, p. 10.
Aleksandro Stulginskio universiteto Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto profesoriaus A. Railos patarimai žemdirbiams dėl grūdų kokybės gerinimo - tai pasiekti galima modernizuojant grūdų sandėliavimo technologijas bei automatizuojant grūdų džiovinimo ir laikymo procesų kontrolę bei valdymą.

Galimybės mokslui , studijoms ir verslui / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugpj. 2, p. 1, 3.
Asociacijos "Slėnis Nemunas" dėka Aleksandro Stulginskio universitete atidarytas modernus Jungtinių tyrimų centras, skirtas mokslininkams.

Komunikavimo centras - glaudesniam bendradarbiavimui / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugpj. 1, p. 1, 4.
Aleksandro Stulginskio, Kauno technologijos universitetai bei Veterinarijos akademija kartu su Slėniu "Nemunas" įgyvendina po vieną projektą infrastruktūros gerinimui.

"Nemunas" : mokslas, studijos ir verslas / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Pradžia Nr.143. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, liep. 31, p. 1, 4.
Mokslo studijų ir verslo centras - slėnis - "Nemunas". Tai vienas iš penkių Lietuvoje esančių centrų, integruojančių tris skirtingas sritis - mokslą, studijas ir verslą.

"Nemunas" : mokslas, studijos ir verslas / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, liep. 30, p. 1, 3.
Mokslo studijų ir verslo centras - slėnis - "Nemunas". Tai vienas iš penkių Lietuvoje esančių centrų, integruojančių tris skirtingas sritis - mokslą, studijas ir verslą.

"Žemiškosios" specialybės vėl tampa pakalausiomis / TŽ inf. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, liep. 30, p. 1.
Studijos Aleksandro Stulginskio universitete tampa vis populiaresnės.

Kas trukdo Lietuvoje plėtoti biodujų gamybos verslą : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto direktoriumi doc. dr. Kęstučiu Navicku] / kalbėjosi Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2013, liep. 4, p. 4.
Apie Lietuvos biomasės energetikos asociacijos "Litbioma" inicijuotą projektą "Biomasės kaip atsinaujinančio energijos šaltinio panaudojimo biokuro gamybai inovacinės praktikos sklaida", kurį vykdo asociacija "Slėnis Nemunas".

"Žemdirbio vasara 2013" - apie ekologinį ūkininkavimą / Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, birž. 22, p. 1, 11.
Apie Aleksandro Stulginskio universitete vykusią mokslinę - praktinę konferenciją "Žemdirbio vasara 2013", skirtą ekologiniam ir tausojamajam ūkininkavimui.

Diplomų įteikimai // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, birž. 22, p. 2.
Žinutė, jog premjeras A. Butkevičius A. Stulginskio universiteto ir kt. aukštųjų mokyklų absolventams įteikė diplomus; Vilniaus universiteto absolventų diplomų įteikimo šventėje Šv. Jonų bažnyčioje dalyvavo teisingumo ministras J. Bernatonis bei kt. svečiai.

Turtinga praeitis - turtinga ateitis / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Pabaiga. Pradžia Nr. 116. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 21, p. 1, 3.
ASU - vienas seniausių istorinių praeičių turintis Lietuvos universitetas,veiklą pradėjęs dar tarpukario Lietuvoje kaip Lietuvos žemės ūkio akademija.

Turtinga praeitis - turtinga ateitis / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Tęsinys kitame numeryje. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, birž. 20, p. 1, 5.
ASU - vienas seniausių istorinių praeičių turintis Lietuvos universitetas,veiklą pradėjęs dar tarpukario Lietuvoje kaip Lietuvos žemės ūkio akademija.

Mokslo naujovėms tiesinamas kelias į ūkį / Audronė Urvelytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, liep. 29, p. 11.
Apie tai, kad liep. 25 d. į Vilnių rinkosi ES valstybių kaimo plėtros institucijų direktoriai, atsakingi už nacionalinių kaimo plėtros programų rengimą ir įgyvendinimą

Lietuvos kaimo plėtros patirtis ir gairės ateičiai / Virginija Skučaitė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, birž. 28, p. 7.
Apie Aleksandro Stulginskio universitete vykusias mokslininkų diskusijas apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos patirtį ir jos prioritetus bei iššūkius 2014-2020 m. perspektyvoje; Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriaus A. Maziliausko ir kt.

Dalykiški susitikimai JAV. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, birž. 13, p. 3.
Informuojama apie birželio 10-11 d. įvykusius Lietuvos žemės ūkio ministro V. Juknos susitikimą Vašingtone su Europos Sąjungos atstovybės JAV vadovu Joao Vale de Almeida, viceministro M. Kuklieriaus ir A. Stulginskio universiteto rektoriaus A. Maziliausko apsilankymą Pietų Ilinojaus universitete.

Vilioja naujomis programomis / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, birž. 3, p. 2-3, 4.
Apie Kaune veikiančių universitetų siūlomas įprastas bakalauro studijų programas bei naujoves