Kauno rajonas spaudoje - Aleksandro Stulginskio universitetas

Universitetas atsinaujina ir modernėja / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, liep. 27, p. 1, 4.
Lietuvos žemės ūkio universiteto rekonstrukcija.

aujas vardas / LŽŪU // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, liep. 2, p. 1.
Lietuvos žemės ūkio universitetas vadinsis Aleksandro Stulginskio vardu.

Žemės ūkio universitetą siūloma pavadinti Aleksandro Stulginskio vardu // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, geg. 14, p. 2.

Apie mokslą ir verslą su lygybės ženklu / Rasa Prascevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, geg. 12, p. 8.
Apie tarptautinę konferenciją "Mokslo, verslo ir studijų partnerystė" Lietuvos žemės ūkio universitete, Kauno rajonas.

Gelbėjimosi ratas pieno sektoriui / Justinas Adomaitis // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2011, bal. 19, p. 1, 5.
Apie tarptautinę konferenciją "Galvijų sveikatingumas, produktyvumas ir pieno kokybė" Veterinarijos akademijoje, Kauno rajonas.

Vanduo - gyvybės versmė - jūsų rankose / Otilija Miseckaitė. – Iliustr. – Profesijos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, bal. 19, p. 3.
Lietuvos žemės ūkio universitete - renginiai, skirti Pasaulinei vandens dienai.

Naujas rektorius / ŽŪM inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, kovo 30, p. 1.
LŽŪU penkerių metų kadencijai išrinktas naujas rektorius - profesorius A.Maziliauskas.

Susitikimų tema - gamtos ir istorinio paveldo išsaugojimas / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2011, kovo 12-18 (Nr. 10), p. 8-9.
Lietuvos žemės ūkio universitete mokslininkai ir miškininkai susitiko su aplinkos ministru G. Kazlausku dėl Kauno Ąžuolyno ir gamtininko T. Ivanausko sukurto Obelynės parko išsaugojimo.