Kauno rajonas spaudoje - Aleksandro Stulginskio universitetas

2012

Būsimiems žemdirbiams šalti nebeteks / Arūnas Karaliūnas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2012, spal. 27, p. 24.
Apie tai, kad baigta Akademijoje (Kauno r.) įsikūrusio Aleksandro Stulginskio universiteto II rūmų rekonstrukcija, bet tai - tik didelių darbų pradžia, per 4 metus infrastruktūrai numatyta išleisti 120 mln. litų (pateikti rektoriaus A. Maziliausko, dekano R. Domeikos, darbus atlikusios bendrovės "LitCon" direktoriaus L. Piliponio komentarai).

Institutų ir fakultetų kraustymosi metas / Dalia Tysliavaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 27, p. 1.
Aleksandro Stulginskio iniversiteto Žemės ūkio inžinierijos institutas, 53 metus veikęs Raudondvaryje - intergruotas į universiteto Inžinierijos fakultetą ir pervadintas Agroinžinierijos institutu. Institute dirbusių darbuotojų ir pačio pastato likimas neaiškus.

Medžioklė ne tik pomėgis, bet ir menas! / Justinas Adomaitis. – Portr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2012, rugs. 29 - spal. 5 (Nr. 39), p. 2.
Apie tauriųjų elnių kvieslių čempionatą Aleksandro Stulginskio universitete, Kauno rajonas.

Indijai - lietuvių pagalba / ASU, MŪ inf. – Iliustr. – Kaimo reikalai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 21, p. 3.
Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius pasirašė keletą bendradarbiavimo sutarčių su Indija dėl bendrų studijų programų rengimo bei studentų mainų.

Aleksandro Stulginskio universitete - daugiau kaip tūkstantis pirmakursių / NTŽ inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 1, p. 3.

"Žemdirbio vasara 2012" sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus / Elena Rinkevičienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, birž. 21, p. 12.
Apie Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkų ir kitų institucijų specialistų mokslinę-praktinę konferenciją "Žemdirbio vasara".

Lazda visada turi du galus / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 16, p. 1.
Mokslinė konferencija "Žemdirbio vasara" Aleksandro Stulginskio universitete.