Kauno rajonas spaudoje - Aleksandro Stulginskio universitetas

Didžiausia paroda Lietuvoje / KRS inf. – Iliustr. – Panorama // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, bal. 4, p. 3.
Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje - tarptautinė žemės ūkio paroda "Ką pasėsi...2013".

Parodoje - žemės ūkio naujovės / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2013, kovo 29, p. 11.
Apie tarptautinę žemės ūkio parodą "Ką pasėsi... 2013" Aleksandro Stulginskio universitete, Kaunas.

Pranas Jučas (1934-2013) : [ilgametis Aleksandro Stulginskio universiteto darbuotojas docentas, technikos mokslų daktaras : nekrologas] / Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas, universiteto bendruomenė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, kovo 29, p. 14.

Verslumą galima ir būtina ugdyti / Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, kovo 7, p. 3.
Apie Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslų ir technologijų parko kartu su kitais universitetais ir technologijų parkais vykdomus du inovacijų paramos projektus.

Kuriama vieninga Europos kaimo turizmo zona / Arnoldas Aleksandravičius. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, kovo 7, p. 2.
Lietuvos kaimo turizmo asociacijos nariai, iš visos Lietuvos susirinkę Aleksandro Stulginskio universitete peržvelgė praėjusių metų nuveiktus darbus ir aptarė savo verslo viziją, asociacijos paskirtį bei svarbiausius tikslus.

Jūratė Nadzeikienė (1973-2013) : [Aleksandro Stulginskio universiteto docentė, technologijos mokslų daktarė : nekrologas] / Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas, Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, Universiteto bendruomenė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, vas. 26, p. 22.

Šiuolaikinis požiūris į melioracijos sistemą / Virginija Skučaitė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, vas. 21, p. 7.
Apie pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą Aleksandro Stulginskio universitete vykstančius rajonų savivaldybių melioracijos specialistų mokymus; užsakomasis straipsnis.

Specialistams - moderni darbo kryptis / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, vas. 14, p. 5.
Apie Lietuvos žemės ūkio ministerijos iniciatyva Valstybės žemės fondo kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu surengtus rajonų savivaldybių melioracijos specialistų mokymus, kuriuose lavinami įgūdžiai naudotis moderniausia "ArcGis" programine įranga; užsakomasis straipsnis.