Kauno rajono paminklai - Knygnešiams Babtuose

paminklas babtuose


BABTŲ SENIŪNIJA
Babtai

Minint lietuviškos spaudos atgavimo 95-ąsias metines, 1999 m. Babtuose pastatyta medinė skulptūra, skirta Babtų krašto knygnešiams (M. Ramanauskui, K. Urniežiui, J. Keruckui, K.Jonaičiui, K. Liukomui, kun. V. Zapkui ir kt.) atminti.
Skulptūrai sunykus, 2019 m. skulptoriaus Algimanto Sakalausko ir kalvystės darbai užsiimančio Kęstučio Gaškos iniciatyva, toje pačioje vietoje pastatytas paminklinis akmuo knygnešiams.

Nuotr.Danguolės Barkauskienės

Nuotraukoje paminklo autoriai Algimantas Sakalauksas ir Kęstutis Gaška.

2020 m. projektai

Projektas „Pažink Kauno rajoną šiuolaikiškai“. Projekto tikslas – skatinti Kauno rajono kultūros, istorijos, archeologijos, gamtos paveldo ir žymių asmenų pažinimą, sukuriant šiuolaikinėmis technologijomis grįstą inovatyvia priemonę. Įgyvendinant projekto veiklas, sukursime vaikams, jaunimui ir šeimoms interaktyvų žaidimą „50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“. Pristatysime 50 stilizuotų, animuotų Kauno rajono kultūros, istorijos objektų. Žaidimas turės lygius ir atitinkamus klausimus. Žaidimo metu žaidėją lydės sukurtas animacinis kalbantis personažas.

Kultūrinių, istorinių žinių įtvirtinimui organizuosime istorikų, kultūros paveldo specialistų paskaitų ciklą „Kauno rajonas amžių virsme“, projekto veikloms pristatyti – renginį „Pažinkime Kauno rajoną kitaip“ ir žaidimo "50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“ varžybas.

Projekto trukmė – 2020 m. vasaris - lapkritis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 13 700,00 Eur sumą.

Projektas „Kultūrinės slinktys Kauno rajone“. Pasitelkiant profesionalų meną, padėti Kauno rajono bendruomenei ugdytis moralines, kultūrines ir pilietines vertybes, sumažinti kultūrinę atskirtį, didinti užimtumą kultūrine veikla. Projekto metu bus pristatyti: du spektakliai, trys – literatūrinės - muzikinės programos, trys istorijos paveldo knygos. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 1830,00 Eur sumą ir Kauno rajono savivaldybė ir skiria 550,00 Eur.


Projektas „Bibliotekininko sėkmė - mokytis įveikti naujus iššūkius“. Projektas skirtas tobulinti Kauno rajono bibliotekų darbuotojų profesines kompetencijas, suteikti naujos patirties, motyvuoti juos įdomiais, individualius gebėjimus ir kūrybiškumą skatinančiais netradiciniais seminarais, siekiant moderniau ir novatoriškiau vystyti bibliotekų veiklą. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 3500,00 Eur sumą.

2020.01.23 klubo „Garliaviečiai" susitikimas

Kaip gera susitikti su bičiuliais, pasveikinti su Naujaisiais Metais, išgerti arbatos ar kavos, aptarti naujienas ar rūpimus klausimus, pasiguosti. Jau ne pirmą kartą klube „Garliaviečiai" apie savo įvairiausias pravedamas edukacijas pasakojo bibliotekos edukatorė Kristina Meilutė. Ji kvietė rinktis patinkamus užsiėmimus bibliotekoje. Kviečiame rasti pozityvą viskame, kaip rašė J.Gete savo kūrinyje „Faustas“:

Skaityti

Kauno rajono kryžiai - Kantališkių kapinėms atminti Ringaudų seniūnijoje

kantaliskes


RINGAUDŲ SENIŪNIJA

Akmuo su kryžiumi Kantališkių kapinėms atminti.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.

Kauno rajono kryžiai - Partizanams Didvyrių kaime

didvyr


RAUDONDVARIO SENIŪNIJA
Didvyrių km.

Kryžius ir tipinis atminimo ženklas buvusioje sodyboje, kurioje gimė ir augo broliai Bagdonavičiai: Kęstučio apygardos Naro rinktinės būrio vadas Juozas – Papartis, Vaidoto rinktinės Vasario būrio skyriaus vadas Kazimieras – Gegužis, partizanai Antanas, Jonas ir politinis kalinys Povilas.
Kryžius pastatytas 1998 m. bendražygių rūpesčiu.
Tipinio atminimo ženklas pastatytas 1999 m. rugpjūčio mėn. Autorius dizaineris Romas Navickas.

Lit.:
http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kaunas_paminklai.htm

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų I kaime

GIRIN1

GIRIN2


ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
Girininkų I km.

Šioje vietoje – Šališkių miške (dab. Pajūrio miškas, Kazlų Rūdos sav.), kaudamiesi su MGB karine čekistine grupe 1949 m. kovo 9 d. žuvo 4 Tauro apygardos Birutės rinktinės Arlausko kuopos partizanai: būrio vadas Juozapas Nėnius-Inžinas, grupės vadas Antanas Siaurys-Strazdas, Petras Jankus-Vanagas ir Vytautas Žilinskas-Genys.
2016 m. įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit.:
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#

Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų II kaime (1)


alsenu01 d

alsenu02 d

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ II km.

MBG vidaus kariuomenės 298– ojo šaulių pulko vykdomos karinės operacijos metu kaimo gyventojo Vinco Klimausko namuose aptikti ir nužudyti Tauro apygardos, Birutės rinktinės partizanai: Birutės rinktinės vadas Stanislovas Jaloveckas – Kiškis, Birutės rinktinės štabo viršininkas, Arlausko kuopos vadas Jonas Skučas – Kęstutis, Slampa, Slunkius, rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininkas Andrius Naudžius – Beržas, Tėvelis, būrio vadas Bronius Naudžius– Žiemys, Špokas.
Partizanams atminti šioje vietoje pastatytas kryžius.
Vieta 2016 m. įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Lit.:
Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.

Nuotr.:
http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kaunas_paminklai.htm#Alsenu

Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų II kaime (2)

alsenu03 d


alsenu04 d


ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
Girininkų II km.

Kryžius su atminimo lenta 1952 m. lapkričio 4 d. šioje vietoje žuvusiems Tauro apygardos Žalgirio rinktinės S. Dariaus ir S.Girėno tėvonijos būrio vadui Kazimierui Ruseckui – Doleriui ir partizanui Leonui Lukoševičiui – Vytautui atminti.
Pastatytas 1995 m. buvusio Tauro apygardos partizano, politinio kalinio P. Pečiulaičio – Lakštingalos ir partizanų ryšininko, politinio kalinio J. Rindeikos rūpesčiu.
2016 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Lit.: Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Kauno rajono paminklai - Partizanams Didvyrių kaime

 didv.12

RAUDONDVARIO SENIŪNIJA
Didvyrių km. 

Kryžius ir tipinis atminimo ženklas buvusioje sodyboje, kurioje gimė ir augo broliai Bagdonavičiai: Kęstučio apygardos Naro rinktinės būrio vadas Juozas – Papartis, Vaidoto rinktinės Vasario būrio skyriaus vadas Kazimieras – Gegužis, partizanai Antanas, Jonas ir politinis kalinys Povilas.
Kryžius pastatytas 1998 m. bendražygių rūpesčiu.
Tipinio atminimo ženklas pastatytas 1999 m. rugpjūčio mėn. Autorius dizaineris Romas Navickas.

Lit.:
http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kaunas_paminklai.htm

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/


 

Kauno rajono paminklai - Partizanui Alfonsui Vabalui – Gediminui


vabal2vabal1

ROKŲ SENIŪNIJA
ARMALIŠKIŲ KAIMAS  (dabar Kauno m. teritorija)

Buvusiame Armališkių kaime, prie kelio Vaišvydava – Rokeliai, 1999 m. spalio 21 d. pastatytas tipinis atminimo ženklas Tauro apygardos vado pavaduotojui Alfonsui Vabalui – Gediminui atminti. Šioje vietoje jis žuvo per susišaudymą su MGB Panemunės vls. poskyrio ir MGB vidaus kariuomenės 298– ojo šaulių pulko karine operatyvine grupe 1948 m. birželio 26 d.
Paminklo autorius dizaineris R. Navickas

Daugiau apie jį: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2018/201806_vabalas_zutis.pdf

Lit.: Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/