Kauno rajono kraštas knygose - 1958

Knygos, kuriose aprašomas Kauno rajono kraštas 1958 metais.

Nupiešti Kauno apylinkių pastatai iš toloKauno apylinkės / P. Kežinaitis ; [dail. V.Norkus]. - Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros l-kla, 1958 (Kaunas : K.Poželos sp.). - 127 p. : iliustr.