Pradinis Kraštotyra Kauno kraštas knygose Straipsniai Kauno rajonas knygose – 2016

Kauno rajonas knygose – 2016

Kaimo „Prie Lakštingalos upės“ istorija

Kaimo prie lakštingalų upės istorija / sudarytojai Povilas Jakučionis, Algimantas Jakučionis. - Šiauliai : Saulės delta, 2016.

Knygoje aprašoma kone 200 metų Pajiesio kaimo (Kauno r.) istorija. Seniausias dokumentais patvirtintas kaimo gyventojas - Andrius Jakučionis, gimęs 1791 m. Pajiesio Veiveriukų kapinaičių ir jose buvusios medinės koplyčios istorija yra dar senesnė. Čia rasite trumpas Pajiesio apylinkių bažnytkaimių, miestelių, miestų - Garliavos, Išlaužo, Prienų, Veiverių ir kitų vietovių istorijas. Aprašyta XX a. pr. vykęs kaimo skirstymas į vienkiemius, I ir II pasauliniai karai, turėję įtakos kai¬mo gyvenimui; pokario rezistencija, gyventojų trėmimai į Sibirą, kolūkio steigimas ir jo iširimas. Pateikiamos keleto šeimų genealoginės lentelės, daug nuotraukų ir brėžinių.