Kraštotyra

Kauno rajonas spaudoje - Kraštiečiai

2012

Mes prie Nemuno užaugom... / Alfonsas Užiūnas. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 22, p. 7.Pasakojimas apie Samylų kaimo gyventojus Sigitą Vilimą ir Kazimierą Kepežinskienę.
Tradicija ir modernumas : nuo Maironio iki R.Keturakio / Zigrita Petraitienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 20, p. 4.Netradicinė literatūros pamoka Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje, kurioje dalyvavo rašytojas R.Keturakis, aktorė D.Kazragytė, literatūrologė I.Stepukonienė.
Paroda Piliuonoje / Sandra Kungytė - Naunčikienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 20, p. 4.Piliuonos bibliotekoje menininko Viktoro Žilinsko tapybos ir skulptūros darbų paroda.
Ačiū, mielieji. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 14, p. 4.Leono Milčiaus padėka svečiams ir raudondvariečiams, atvykusiems į eilėraščių knygos "Žemės ir laiko spalvos" pristatymą Raudondvario kultūros centre.
Sugebantis prakalbinti medį / Regina Kabašinskienė. – Iliustr. – Kūryba // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 12, p. 5.Mintys apie Karmėlavos skulptorių Algirdą Vaištarą.
Gimtadienio proga - konkurso laurai / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 4, p. 1.Konkurso "Lietuvos ponia 2012" nugalėtoja - Piliuonos gyventoja Erika Vasiliauskienė.
Mokytoja - mūsų šviesulys / Nijolė Laurynienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, lapkr. 22, p. 4.Sukanka 100 metų, kai gimė mokytoja, rašytoja Stasė Jasiūnaitė.
V.Štilpos knyga / Loreta Maliukevičienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, lapkr. 21, p. 4.Vilkijos kultūros centre pristatyta nauja kraštiečio Vlado Štilpos knyga "Mano gimtasis kaimas. Girininkai. Karalgiris. Likimai".
"Siela ir širdis ten - Lietuvoje" / Eglė Simonaitienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, lapkr. 20, p. 4.Konferencija Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje, skirta profesoriaus Prano Dovydaičio 70-osioms žūties metinėms paminėti.
Ištesėjęs pažadą Dievui / Dalia Tysliavaitė. – Iliustr. – Tęsinys kitame numeryje // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 26, p. 1, 3.Kauno rajono, Samylų seniūnijos, Šlienavos bažnyčios klebonas Vytautas Vaičiūnas ir jo nuveikti darbai.
Zanutė Teresė Česnavičienė. – Iliustr. – Atsisveikinant // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 24, p. 3.Mirė Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos odontologė Z.T.Česnavičienė.
Svečius sutiko su šypsena / NTŽ, KRS inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 19, p. 4.Karmėlavos seniūnijos gyventojai Marcelei Daugėlienei - 100 metų.
Raguolių karalienė / KRS inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 23, p. 1.Aštuntoji šimtametė Kauno rajone - Ežerėlio gyventoja Stasė Zokienė.
Poezijos rudenėlis Čekiškėje / Elena Tarolienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 29, p. 4.Čekiškės kultūros centre vyko "Poezijos rudenėlis", skirtas poetės Valentinos Pancernienės atminimui.
"Sulaukit mano metų" / KRS inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 15, p. 1.Šeštoji Kauno rajono ilgaamžė - Anelė Povilonienė, gimusi 1912 m.
Partijų gausa glumina / Dalia Tysliavaitė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 14, p. 1.Kauno rajono krašto žmonių nuomonė apie artėjančius Seimo rinkimus.
Kaip ir kiekvienais... / Zita Nekrošytė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 12, p. 3.Muzikos patriarcho Juozo Naujalio mirties metinių paminėjimas Raudondvaryje.
Kai tamsėja ir Kryžius / Leonas Milčius. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 4.Eilėraštis, skirtas Sigitui Abromavičiui, Raudondvario Sąjūdžio iniciatyva 1988 m. suprojektavusiam ir kartu su broliu Arvydu pagaminusiam bei pastačiusiam Trijų kryžių kompoziciją Raudondvario bažnyčios šventoriuje.
Kasdiena, nutvieksta jubiliejaus šviesa / NTŽ inf. – Iliustr. – Sukaktis // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 29, p. 4.Zenono Mikalausko - ilgamečio "Naujų tėviškės žinių" žurnalisto - 80-mečio jubiliejus.
Onutės šventė vienkiemyje / Marija Ąžuolaitienė. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 31, p. 4.Padainupio kaimo gyventojai Onutė ir Vytautas Stralkai savo sodyboje surengė šventę.
Pagerbiamas gydytojo atminimas / Antanas Vaičius. – Iliustr. – Asmenybės // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 29, p. 4.Čekiškėje minimos gydytojo Leono Markelio 100-osios gimimo metinės.
Tremtis neuždavė širdžių / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 14, p. 1.Buvusių tremtinių susitikimas Antaninių proga.
Vaikai turi kuo didžiuotis / Dalia Tysliavaitė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 2, p. 1, 5.Vilkijoje gyvenentis ilgaamžis F.Rudžianskas pasakoja apie savo gyvenimą. 
Apdovanojimas - K. Čiučiulkaitei / Kauno arkivyskupijos inf. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 22, p. 1.Aukščiausiu Kauno arkivyskupijos apdovanojimu žurnalistams pagerbta K.Čiučiulkaitė.
Miela šventė Batniavoje / Verutė Jucienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 8, p. 4.Popietė "Miela šventė" Batniavos pagrindinėje mokykloje, skirta Motinos dienai. 

Lydėjo ir lydės / Alfonsas Užiūnas. – Motinos diena // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 5, p. 4.Autoriaus prisiminimai apie Motiną, biografiniai faktai. 

Knyga ir krepšinis / Nijolė Laurynienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 3, p. 4.Kulautuvos kultūros centre vyko Skirmanto Leono Karalevičiaus knygos "XX amžiaus Lietuvos krepšinio legenda" pristatymas.
Karpiniai, įkvėpti literatūros / Dalia Tysliavaitė. – Iliustr. – Kūryba // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 27, p. 4.Dailės mokytojos Vandos Dūdienės gyvenimas ir kūrybinė veikla.