Kraštotyra

Kauno rajonas spaudoje - Apdovanojimai.

Raudondvaryje nuotaikingai paminėta Socialinių darbuotojų diena / KRD inf.. - Iliustr. // Kauno diena. - 2021, rugs. 27, p. 13.Apie Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje vykusią Socialinių darbuotojų dienos šventę, kurios metu Kauno rajono meras V. Makūnas drauge su Socialinės paramos skyriaus vedėja M. Vensloviene įteikė 35 padėkas nominuotiems socialiniams darbuotojams. Cituojami M. Venslovienės, Ramučių kultūros centro direktorės Ž. Jurgaitienės padėkos žodžiai

Raudondvaryje nuotaikingai paminėta Socialinių darbuotojų diena / KRD inf.. - Iliustr. // Kauno diena. - 2021, rugs. 27, p. 13.Apie Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje vykusią Socialinių darbuotojų dienos šventę, kurios metu Kauno rajono meras V. Makūnas drauge su Socialinės paramos skyriaus vedėja M. Vensloviene įteikė 35 padėkas nominuotiems socialiniams darbuotojams. Cituojami M. Venslovienės, Ramučių kultūros centro direktorės Ž. Jurgaitienės padėkos žodžiai.

M. Bairakas: už gerus darbus mes nenustosime dėkoti / KRD inf.. - Iliustr. // Kauno diena. - 2021, rugs. 20, p. 13.Kauno žydų religinė bendruomenė kartu su Kauno rajono savivaldybe rugsėjo 14 d. pakvietė į padėkos renginį „Micvot. Už gerus darbus“ Raudondvario menų inkubatoriuje. Jame 28 žydų kultūrai nusipelnę asmenys buvo apdovanoti Kauno Gaono I.E. Speltoriaus ir Vilniaus Gaono E.B.S. Zalmano medaliais. Cituojamas Kauno žydų religinės bendruomenės vadovas M. Bairakas, kuris įteikė atminimo medalį už nuopelnus žydų kultūrai Kauno rajono merui V. Makūnui

Už patriotinį jaunimo auklėjimą apdovanotas gimnazijos direktorius. - Iliustr. // XXI amžius. - ISSN 2029-1299. - 2021, rugs. 17, priedas „Žvilgsniai“, p. 1.Rugsėjo 1 dieną Garliavoje apsilankęs prezidentas G. Nausėda Juozo Lukšos gimnazijos bendruomenei įteikė Lietuvos istorinę vėliavą, o jau kitą dieną šios gimnazijos direktorius, istorijos mokytojas ekspertas V. Vitkauskas buvo įvertintas net trimis medaliais. Juos įteikė Lietuvos kariuomenės vadas gen.ltn. V. Rupšys, Kauno rajono meras V. Makūnas ir Lietuvos šaulių sąjungos Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas S. Ignatavičius.

Už gerus darbus žydų kultūrai bus teikiami Kauno Gaono medaliai. - (Kauno rajono diena). - KRD inf. // Kauno diena. - 2021, rugs. 13, p. 15.Apie tai, kad rugs. 14 d. Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje Kauno žydų religinė bendruomenė kartu su Kauno r. savivaldybe organizuoja padėkos renginį „Už gerus darbus“, kuriame bus pagerbti žydų kultūrai nusipelnę asmenys. Pateikiamas Kauno žydų religinės bendruomenės vadovo M. Bairako komentaras.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė teigiamai įvertino savivaldybės idėjas. - Portr., iliustr.. - (Kauno rajono diena). - KRD inf. // Kauno diena. - 2021, rugs. 6, p. 13.Apie tai, kad Domeikavos (Kauno r.) gimnazijoje vykusioje Kauno r. ugdymo įstaigų vadovų konferencijoje švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė džiaugėsi Kauno r. savivaldybės iniciatyva remti pedagogų perkvalifikavimą ir parengimą, teigiamai įvertino ir kitą savivaldybės idėją - jau antrus metus dovanojamus pirmoko kraitelius

Už J. Lukšos atminimo puoselėjimą - padėkos žodžiai ir medaliai. - Portr.. - (Kauno rajono diena). - KRD inf. // Kauno diena. - 2021, rugs. 6, p. 13.Apie tai, kad rugs. 1 d. Garliavoje (Kauno r.) apsilankęs prezidentas G. Nausėda Juozo Lukšos gimnazijos bendruomenei įteikė Lietuvos istorinę vėliavą. Jau kitą dieną šios gimnazijos direktorius, istorijos mokytojas ekspertas V. Vitkauskas buvo įvertintas net trimis medaliais - Lietuvos kariuomenės vadas V. Rupšys už patriotinį jaunimo auklėjimą ir indėlį puoselėjant legendinio partizano J. Lukšos atminimą įteikė medalį „Už nuopelnus“, medalius įteikė ir Kauno r. meras V. Makūnas bei Išeivijoje veikianti Lietuvos šaulių sąjunga. Informuojama, kad gimnazijoje veikiantį J. Lukšos-Daumanto atminimo muziejų V. Vitkauskas įkūrė 1994 m., į muziejaus kūrimą aktyviai įtraukdamas ir moksleivius.

Įteikė padėką ir atminimo medalį. - Iliustr. // Kauno diena. - 2021, rugpj. 9, p. 13. Kauno rajono merui V. Makūnui už pagalbą organizuojant Lietuvos policijos mokyklos kursantų ir dėstytojų skiepijimą įteikta Lietuvos policijos generalinio komisaro R. Požėlos padėka ir atminimo medalis.

Atsakingas požiūris į darbuotojus. - Iliustr.. - Persp. iš: kaisiadorys.lt. - Prieigos būdas: World Wide Web // Atspindžiai.lt. - 2021, liep. 29.Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Baršys Kaišiadorių rajono savivaldybės gydytojai Danguolei Miliauskaitei už bendradarbiavimą su Lietuvos policija ir sėkmingai atliktą vakcinacijos nuo COVID-19 ligos procesą įteikė Lietuvos policijos generalinio komisaro Renato Požėlos padėką bei Lietuvos policijos Atminimo ženklelį.

Įvertino kunigą / pagal Krs.lt. - Iliustr. // XXI amžius. - ISSN 2029-1299. - 2021, liep. 2, priedas „Įvertino kunigą“, p. 2. 34 metus atidavęs Pažėrų Švč. Jėzaus parapijos tikintiesiems, 87 metų klebonas kun. K. Skučas nusprendė ganytojiškus darbus perduoti jaunesniam kolegai g. kan. K. Vosyliui ir išeiti į užtarnautą poilsį. Jam padėkojo Kauno rajono meras V. Makūnas ir įteikė paauksuotą Kauno rajono savivaldybės medalį.
Pagerbti olimpiadų laimėtojai / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, birž. 14, p. 14.Garliavos Kaimynystės parke birželio 11 d. surengta tradicinė Kauno rajono mokinių olimpiadų nugalėtojų pagerbimo šventė. Apdovanoti 48 moksleiviai iš 15-os Kauno rajono mokyklų ir 51 mokinį olimpiadoms ruošęs mokytojas. Šventėje dalyvavo ir Kauno rajono meras V. Makūnas, vicemerai P. Visockas ir A. Nesteckis.

Kaimo kunigui – padėkos žodžiai / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, birž. 7, p. 14.Apie ilgametį Pažėrų Švč. Jėzaus parapijos kleboną K. Skučą, kuris nusprendė ganytojiškus darbus perduoti jaunesniam kolegai K. Vosyliui ir išeiti į užtarnautą poilsį. Šviesuolį gimtuosiuose Veiveriuose aplankęs Kauno rajono meras V. Makūnas dėkojo jam už ilgametę tarnystę, bendruomenės telkimą, puoselėjamą rimorystės amatą ir įteikė paauksuotą Kauno rajono savivaldybės medalį (pasižymėjimo ženklą).

Gydytojai J. Dambrauskienei – Kauno rajono garbės ženklas / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, geg. 3, p. 16. Už kilnų, atsakingą, profesionalų 36-erius metus trunkantį gydytojos darbą, už asmeniškai ar einant vadovaujamąsias pareigas suteiktą pagalbą nesuskaičiuojamai daugybei pacientų, tarp kurių buvo ir yra nemaža dalis Kauno rajono žmonių, Medicinos darbuotojų dieną LSMU Kauno ligoninės gydytojai, Gydymo tarybos pirmininkei J. Dambrauskienei meras V. Makūnas įteikė Kauno rajono Garbės ženklą. Gydytoją pasveikino ir LSMU Kauno ligoninės direktorė medicinai prof. dr. D. Žaliaduonytė.