Pradinis Klubai CIVITAS

CIVITAS

Apksritimas, kurio viduryje paukštis2005 m. kovo 31 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Pilietinės visuomenės instituto steigiamoji Garliavos CIVITAS klubo diskusija. Dalyvavo instituto direktorius dr. Darius Kuolys ir tarptautinių programų direktorius dr. Mantas Adomėnas. Svečiai supažindino su instituto veikla, paskatino kuo plačiau įsijungti į klubo veiklą ir taip prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo Lietuvoje. Pirmosios diskusijos tema ne veltui buvo „Penkiolika nepriklausomybės metų: ir kas toliau?“. Diskusijos vedėjai ne kartą pabrėžė žemą Lietuvos visuomenės pilietiškumą ir norą suaktyvinti pilietiškumo procesą. Pirmoje diskusijoje dalyvavo didelis būrys įvairaus amžiaus, įvairių politinių pažiūrų, profesijų Garliavos ir viso Kauno rajono piliečiai.

Klubas neformalus, laisvas žmonių sambūris, kuriems rūpi Lietuvos valstybė. Klubo veikloje, renginiuose gali dalyvauti visi piliečiai, norintys šviestis, diskutuoti, imtis pilietinių iniciatyvų. Platesnę informaciją apie Pilietinės visuomenės institutą ir CIVITAS klubų veiklą rasite tinklalapyje http://www.civitas.lt


Vyko diskusijos su žinomais šalies mokslo, kultūros, spaudos atstovais: diskusijos tema „Politinio sluoksnio formavimosi bėdos“, dalyvavo istorijos mokslų profesorius Egidijus Aleksandravičius; diskusijos tema „Žiniasklaida ir pilietinė visuomenė: partneriai ar priešininkai“ dalyvavo internetinio dienraščio www. bernardinai.lt vyriausias redaktorius Andrius Navickas ir Pilietinės visuomenės instituto koordinatorė Aistė Ivoškutė; lapkričio mėn. diskusijos tema „Ar įmanoma pilietinė visuomenė šiandienos Lietuvoje?“, dalyvavo žurnalistas Rimvydas Valatka.
Vyko diskusijos šiomis temomis: „Lietuva ir Europos sąjungos valstybės: valdžia ir žmonės“, dalyvavo filosofas Vytautas Radžvilas; diskusijoje „Tautinis ir pilietinis patriotizmas šiandienos Lietuvoje“ dalyvavo generolas Jonas Kronkaitis; diskusijoje „Švietimas ir pilietinė visuomenė“- dalyvavo filosofas Leonidas Donskis; diskusijoje “Viena Lietuva-dvi informacinės erdvės“, dalyvavo žurnalistas Romas Sakodolskis.
Į Garliavos CIVITAS klubą padiskutuoti tema „Savivalda ir atsakomybė“ buvo atvykęs filosofas, profesorius Bronislovas Genzelis; spalio mėnesį svečiavosi JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narė dr. Elona Vaišnienė su kuria diskutavome tema „Savanoriškas darbas ilgina amžių“.
Žurnalistas Marius Jančius su garliaviečiais diskutavo tema „Išdavystė pokaryje ir nūdienos politikoje“; rugsėjo mėn. humanitarinių mokslų daktarė Solveiga Daugirdaitė nagrinėjo šiandieninę lietuvių literatūrą, diskusijos tema buvo „Apie ką kalba ir apie ką nekalba šiandieninė lietuvių literatūra“; gruodžio mėn. buvo atvykęs rašytojas režisierius V. V. Lansbergis-pristatė meninį filmą „Kai aš buvau partizanas“.
Vyko susitikimas su kandidate į prezidentus Dalia Grybauskaite; spalio mėn. „CIVITO“ klubo diskusijoje dalyvavo ekonomikos mokslų daktarė Aušra Maldeikienė; diskutavome tema „Partizaninio marketingo svarba kovoje dėl išlikimo“-diskusijoje dalyvavo rinkodaros ir reklamos strategijų kūrėjas Kristupas Baublys.
Su Garliavos bendruomene ir klubo nariais susitiko Lietuvos Nepriklausomybės akto signatare Birute Valionyte.

Garliavos CIVITAS bendradarbiaudamas su Pilietinės visuomenės institutu pakvietė į diskusiją „Nacionalinio saugumo aktualijos“. Diskusijoje dalyvavo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, istorijos mokslų daktaras Arvydas Anušauskas. Paskaitą „Prarastasis šimtmetis 1914–2014: lietuviškos tapatybės (de)konstrukcijos pagal geopolitikos įgeidžius“ skaitė dr. istorikas, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas - Algimantas Kasparavičius.  Doc. dr. Vaidotas Vaičaitis – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas, Ateitininkų federacijos pirmininkas skaitė paskaitą - „Valstybinės kalbos konstitucinis principas: keisti ar išlaikyti?“.

Pasibaigus Pilietinės visuomenės instituto rėmimo projektams, Garliavos CIVITAS pagal galimybes organizuoja įvairius renginius, ugdančius pilietinę visuomenę. 

Kasmet CIVITO klubo veikla pasipildo naujais susitikimais, gera pilietiškumo pamoka visų Garliavos mokyklų mokiniams, buvo susitikimas su „Misija Sibiras '12“ dalyviu E. Žvyku. Bibliotekoje svečiavosi Europos Parlamento narės R. Morkūnaitė ir L. Andrikienė, seimo nariai A. Kubilius, D. Jankauskas, D. Kreivys. VDU profesorius J. Vaičenonis skaitė paskaitą skirtą Oršos mūšiui. Lietuvos himno instaliaciją „Tautiška giesmė“ pristatė projekto autorius J. Žėkas. Vyko susitikimas su profesoriumi Libertu Klimka, periodiškai organizuojamos pilietiškumo pamokos Garliavos bendruomenei.

 Kauno rajono gyventojų atsakas į CIVITAS renginius didelis, į diskusijas bibliotekoje renkasi apie 100 žmonių. Piliečiai diskutuoja, drąsiai išsako savo požiūrį ir nuomonę. Susitikimai CIVITAS klube su įvairiais Lietuvos intelektualais rodo, kad mūsų rajono gyventojams pilietiškumo nestinga, kaip gražiai pastebėjo generolas J. Kronkaitis „...garliaviečius laikau Lietuvos pilietiškumo sąžine“, tik truputį reikia daugiau drąsos ir pasitikėjimo savo jėgomis kuriant pilietinę Lietuvos visuomenę.


CIVITAS klubo koordinatorė Elvyra Matveičikienė