Pradinis Klubai Straipsniai Kauno rajono paminklai - Šv. Mergelės Marijos paminklas

Kauno rajono paminklai - Šv. Mergelės Marijos paminklas

20180620 203345


KULAUTUVOS SENIŪNIJA

Šv. Mergelės Marijos paminklas prie gulbių tvenkinio. Pastatytas 1934 m., minint Lietuvos prezidento A.Smetonos 60-metį. Paminklo autorius – St. Stanišauskas. Tai puošnios baliustrados supama Šv. Mergelės Marijos marmurinė statula tarp dviejų stilizuotų vazų. Postamento priekinėje plokštumoje yra iškilių raidžių įrašas: "Šv. 1934 m. LX TAUTOS VADO ANTANO SMETONOS AMŽIAUS SUKAKČIAI PAMINĖTI 1874-1934". Paminklo statyba rūpinosi pulk. Augustausko vadovaujamas komitetas. Atidengimo iškilmės įvyko 1934 m. rugsėjo 8 d. 1956 metais paminklas buvo nugriautas, o Šv. Marijos statula perkelta į greta esančios bažnyčios šventorių.  Atkūrus Nepriklausomybę, 1990 m. kovo 11 d., Kulautuvos tub. sanatorijos vadovybė, remiama gyvenvietės administracijos, nutarė paminklą atstatyti. Darbus atliko Kauno restauracinės dirbtuvės. 1990 m. spalio 28 d. Kulautuvoje buvo pašventinta Madonos statula. Paminklo pašventinimo iškilmėse, be gausiai susirinkusių kulautuviškių ir svečių, dalyvavo kunigas Alfonsas Svarinskas (buvęs Kulautuvos vikaras), V. Gudanavičius (buvęs Kulautuvos klebonas), kunigas Ričardas Mikutavičius.

Lit.: Kauno rajono gamta ir kultūros paveldas = Natural and cultural heritage of the Kaunas region / Kauno rajono savivaldybė, Lietuvos miškų institutas ; [vertėjai Vijolė Arbas, Jeffrey Clarke ; kartografė Zinaida Orlovaitė]. - 2-asis leid.. - Kaunas : V3 studija, 2009 (Kaunas : Aušra). - 223 p. : iliustr.

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės