Vasaros skaitymų atidarymo popietė Zapyškio bibliotekoje „Vasara be knygos - ne vasara“

Vasaros skaitymų atidarymo popietė Zapyškio bibliotekoje „Vasara be knygos - ne vasara“

Birželio 21 dieną bibliotekos jaunieji lankytojai rinkosi į Zapyškio bibliotekos organizuojamą vasaros skaitymų atidarymo popietę, kurios metu pagal pasirinktą Editos Mitkuvienės ir Aušros Didžgalvienės knygą „Kelionė po Lietuvą“ mažieji skaitytojai turėjo galimybę pakeliauti po Lietuvą, susipažinti su Lietuvos gamta, gyvūnija ir istorija.

Skaityti

„Pažink mūsų prigimties kultūros ženklus“

„Pažink mūsų prigimties kultūros ženklus“

Birželio 20 dieną Zapyškio bibliotekoje vyko simbolių ir jų prasmių tyrinėtojos bei knygos „Rasties versmė. Apie ženklus ir simbolius“ autorės Rasos Ambraziejienės paskaita ir knygos pristatymas „Pažink mūsų prigimties kultūros ženklus“.

Skaityti

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Zapyškio bibliotekoje

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Zapyškio bibliotekoje

Kaip ir kasmet, balandžio 23–29 dienomis, visose šalies bibliotekose vyko Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Šių metų tema mums visiems primena, kad „Kartu mes kuriame ateitį“. Zapyškio bibliotekavisą savaitę vaikus ir suaugusius kvietė į renginius, skirtus paminėti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Skaityti

Popietė Zapyškio bibliotekoje „Mama pabūkime kartu“

Popietė Zapyškio bibliotekoje „Mama pabūkime kartu“

Stiprinant mamos ir dukters tarpusavio ryšį, šiltus santykius, gegužės 8 dieną Zapyškio bibliotekininkė Elvina Čirkova pakvietė į kūrybinę popietę „Mama - pabūkime kartu“.

Skaityti

„Ačiū Lietuvai, ačiū kalbai, ačiū knygai, ačiū....“

„Ačiū Lietuvai, ačiū kalbai, ačiū knygai, ačiū....“

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Zapyškio biblioteka prisijungė prie Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos LBD skyriaus pilietinės iniciatyvos „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“ (J.Marcinkevičius) ir pakvietė priešmokyklinės grupės vaikus į popietę.

Skaityti

Mažųjų smalsučių klubas 0+

Mažųjų smalsučių klubas 0+

Nuo 2018 m. balandžio mėnesio Viešojoje bibliotekoje veikia Mažųjų smalsučių klubas „0+“. Šis klubas išskirtinis tuo, kad jo nariai į klubą ne tik ateina, bet ir atropoja! Šį klubą įsteigusios bibliotekos darbuotojos - Vaikų centro edukatorė Šarūnė Baltrušaitienė ir bibliotekos dailininkė Greta Duobienė tikisi, kad mažylių draugystė su knyga, prasidėjusi nuo pirmųjų mėnesių, tęsis visą gyvenimą. Viena iš susitikimo dalių - „paskaityk man, mama“ yra susijusi su knyga. Skaitydami kartu su mamomis ir įsitraukdami į bendrą skaitymo veiklą vaikai jaučiasi svarbūs ir ypatingi. Juk matydamas, kaip tavo mama skaito tau ir visiems kitiems, pakylėtas jaučiasi ir pats vaikas. Po garsinių mamų ir mažylių skaitymų mažųjų klubo narių laukia itin smagi susitikimo dalis - kūrybinės veiklos. Kaskart mažieji išbando vis kitokias piešimo technikas, lavina smulkiąją motoriką ir džiaugiasi kūrybine laisve. Laisvai ir nevaržomai kurdami vaikai įvairiausiomis spalvomis nudažo ne tik jiems skirtą popieriaus lapą, bet ir savo drabužius, tad mamos jau suprato, kad labai puošnios aprangos čia nereikia: juk sakoma, kad vaikai būna arba švarūs arba laimingi.

Beje, Mažųjų smalsučių klube „0+“ galioja nerašyta taisyklė - ugdome laisvą, kūrybingą, gebančią bendrauti su bendraamžiais ir išreikšti save per žodį ir kūrybą asmenybę. Mes esame tam, kad būtų visiems gera! Tad susitikimų metu ne tik skaitome, bet ir dainuojame, piešiame, žaidžiame, daug bendraujame ir dovanojame vieni kitiems gerą nuotaiką!

Klubo susitikimai vyksta kiekvieną antrą ir ketvirtą mėnesio antradienį 10.30 val. Kaskart laukiame ir naujų narių, kurių amžius maždaug nuo 10 mėnesių iki 4 metų. Iki susitikimo bibliotekoje!


2018 m. projektai

Projektas „Pažink kultūros istoriją!“. Projekto tikslas - pasitelkiant profesionalų meną, padėti Kauno rajono bendruomenei ugdytis moralines, kultūrines ir pilietines vertybes. Projekto trukmė - 2018 birželis - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 2800 Eur. sumą.

Projektas „Aktyvūs piliečiai - Europos Sąjungos ateitis!“. Projekto tikslas - paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis ir stiprinti Europos bendrystės jausmą, stiprinti aktyvumą Europos Parlamento rinkimuose. Projekto trukmė - 2018 gegužės 9 d. Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir skiria 1000 Eur. sumą.

Projektas „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“. Projekto tikslas - minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, supažindinti Kauno rajono bendruomenę (moksleivius ir jaunimą) su Lietuvos šimtmečio istorija, šalies laimėjimais ir pasiekimais, pristatant Lietuvos valstybingumą kūrusius ir išsaugojusius iškilius kultūros, visuomenės veikėjus ir jų kūrybinę veiklą, gyvenusius ir kūrusius Kauno rajone, prisidedant prie Kauno rajone gyvenančių ir besimokančių moksleivių ir jaunimo pilietinės savimonės ir pilietiškumo ugdymo. Projekto trukmė - 2018 birželis - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 1700 Eur. sumą.

Projektas „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone - II“. Projekto tikslas - pasitelkiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, sukurti šiuolaikinio, interaktyvaus virtualaus Kauno rajono kultūros gido antrą dalį prieinamą nutolusiam nuo bibliotekos vartotojui bei visai bendruomenei. Skatinti vietinę ir tarptautinę bendruomenę domėtis Kauno rajono kraštovaizdžio ir gamtos paveldu bei saugoti jos istorinę atmintį. Projekto trukmė - 2018 m. vasaris - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 4000 Eur. sumą.

Projektas „Interaktyvios realybės link“. Projekto tikslas - tobulinti Kauno rajono vaikų ir paauglių technologines, kūrybiškumo, iniciatyvumo kompetencijas bei ugdyti jų kritinį mąstymą, savarankiškumo ir bendruomeniškumo įgūdžius. Projektas įgyvendinamas Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 9 jos padalinių: Raudondvario, Vilkijos, Karmėlavos, Kulautuvos, Šlienavos, Čekiškės, Domeikavos, Zapyškio ir Ringaudų bibliotekose. Projekto trukmė - 2018 m. kovas - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 4000 Eur. sumą.

Projektas „Lietuvos atkūrimo šimtmetis bibliotekoje“. Projekto tikslas - skleisti lietuviškumo dvasią tarp vaikų ir paauglių, atkreipiant jų dėmesį į žinomus šimtmečio (praeities ir dabarties) rašytojus ir jų kūrybą. Projekto trukmė - 2018 m. gegužė - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 700 Eur. sumą.

Varkala Petras

PETRAS VARKALA

Knygnešys

Gimė 1872 m. Girininkų km., Rokų sen.
Mirė 1941 m. balandžio 28 d. Kaune.

Tarnaudamas caro kariuomenėje Peterburge (apie 1894-1899 m.), mokėsi medicinos felčerių mokykloje. Besimokydamas buvo kiek laisvesnis, dažniau galėjo išeiti į miestą, bendrauti su Peterburge gyvenančiais studentais ir kitais lietuviais.
Atitarnavęs kariuomenėje, 1901 m. grįžo į Lietuvą su felčerio diplomu ir aukso medaliu. Buvo išsilavinęs, brandus žmogus. Dar kariuomenėje, gavęs lietuviškos spaudos, duodavo paskaityti kitiems lietuviams kareiviams. O sugrįžęs į tėviškę toliau tęsė lietuvybės veiklą. Įsijungė į tautinį sąjūdį, platino lietuvišką spaudą( su broliais).
Bendradarbiavo su knygnešiais A.Garmumi, J.Girniumi, J. Gabriu-Paršaičiu, J.Čėsna, J.Marčiulioniu, V. Bielskumi, K. Aglinsku(kilęs iš to paties kaimo).
Už lietuviškos spaudos platinimą buvo suimtas (1903 m.), du metus kalintas Kauno kalėjime. K.Aglinsko pastangomis 1905 m. paleistas.
Pirmojo pasaulinio karo metu (1914 m.) P. Varkalos šeimai buvo įsakyta išsikraustyti. Pasitraukė į Rusiją. Į Lietuvą grįžo paskelbus Lietuvos nepriklausomybę. Ūkininkavo. Grioviškės vienkiemyje įkūrė pavyzdinį ūki-dvarą.
P. Varkala palaidotas Panemunės kapinėse. Ant kapo pastatytas paminklas,
Girininkų kaime (Rokų sen.) P. Varkalai atminti, 1991 m. pastatytas koplytstulpis. Koplytstulpio autorius – Viktoras Žilinskas. Centrinė gatvė pavadinta P. Varkalos vardu.

Daugiau apie jį: http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/petras_varkala.html

Lit.: Garliava: laikas ir žmonės : monografija / Inga Stepukonienė ; Pasaulio lietuvių centras. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016.

Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius : Diemedis, 2004

Reklama visiems

   facebook logo rodyklė

BIBLIOTEKOS  NAUJIENOS    NAUJI LEIDINIAI BIBLIOTEKOJE       ANKETINĖS APKLAUSOS

images              regular 20180531 163346                     apklausa

RENGINIAI SUAUGUSIEMS                                    RENGINIAI VAIKAMS 

regular file43863469 fa4940d

  zoomed zoomed 8

Daugiau informacijos apie bibliotekoje organizuojamus renginius sužinosite apsilankę mūsų bibliotekos tinklalapyje adresu www.krsvbiblioteka.lt ir pamėgę mūsų bibliotekos puslapį Facebook paskyrose.


Vakaronė „Aukšti kalneliai, margi dvareliai“

Vakaronė „Aukšti kalneliai, margi dvareliai“

Balandžio 10 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko vakaronė „Aukšti kalneliai, margi dvareliai“. Renginio svečiai - Garliavos Sporto ir Kultūros centro folklorinis ansamblis „Gegutala“ ir KVMLR folklorinis vaikų ansamblis „Mėtauja“ (vadovė Nijolė Grivačiauskienė.)

Skaityti