Mažųjų smalsučių klubas 0+

Mažųjų smalsučių klubas 0+ ...

2018 m. projektai

Projektas „Pažink kultūros istoriją!“. Projekto tikslas - pasitelkiant profesionalų meną, padėti Kauno rajono bendruomenei ugdytis moralines, kultūrines ir pilietines vertybes. Projekto trukmė - 2018 birželis - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 2800 Eur. sumą.

Projektas „Aktyvūs piliečiai - Europos Sąjungos ateitis!“. Projekto tikslas - paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis ir stiprinti Europos bendrystės jausmą, stiprinti aktyvumą Europos Parlamento rinkimuose. Projekto trukmė - 2018 gegužės 9 d. Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir skiria 1000 Eur. sumą.

Projektas „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“. Projekto tikslas - minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, supažindinti Kauno rajono bendruomenę (moksleivius ir jaunimą) su Lietuvos šimtmečio istorija, šalies laimėjimais ir pasiekimais, pristatant Lietuvos valstybingumą kūrusius ir išsaugojusius iškilius kultūros, visuomenės veikėjus ir jų kūrybinę veiklą, gyvenusius ir kūrusius Kauno rajone, prisidedant prie Kauno rajone gyvenančių ir besimokančių moksleivių ir jaunimo pilietinės savimonės ir pilietiškumo ugdymo. Projekto trukmė - 2018 birželis - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 1700 Eur. sumą.

Projektas „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone - II“. Projekto tikslas - pasitelkiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, sukurti šiuolaikinio, interaktyvaus virtualaus Kauno rajono kultūros gido antrą dalį prieinamą nutolusiam nuo bibliotekos vartotojui bei visai bendruomenei. Skatinti vietinę ir tarptautinę bendruomenę domėtis Kauno rajono kraštovaizdžio ir gamtos paveldu bei saugoti jos istorinę atmintį. Projekto trukmė - 2018 m. vasaris - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 4000 Eur. sumą.

Projektas „Interaktyvios realybės link“. Projekto tikslas - tobulinti Kauno rajono vaikų ir paauglių technologines, kūrybiškumo, iniciatyvumo kompetencijas bei ugdyti jų kritinį mąstymą, savarankiškumo ir bendruomeniškumo įgūdžius. Projektas įgyvendinamas Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 9 jos padalinių: Raudondvario, Vilkijos, Karmėlavos, Kulautuvos, Šlienavos, Čekiškės, Domeikavos, Zapyškio ir Ringaudų bibliotekose. Projekto trukmė - 2018 m. kovas - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 4000 Eur. sumą.

Projektas „Lietuvos atkūrimo šimtmetis bibliotekoje“. Projekto tikslas - skleisti lietuviškumo dvasią tarp vaikų ir paauglių, atkreipiant jų dėmesį į žinomus šimtmečio (praeities ir dabarties) rašytojus ir jų kūrybą. Projekto trukmė - 2018 m. gegužė - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 700 Eur. sumą.

Varkala Petras

PETRAS VARKALA

Knygnešys

Gimė 1872 m. Girininkų km., Rokų sen.
Mirė 1941 m. balandžio 28 d. Kaune.

Tarnaudamas caro kariuomenėje Peterburge (apie 1894-1899 m.), mokėsi medicinos felčerių mokykloje. Besimokydamas buvo kiek laisvesnis, dažniau galėjo išeiti į miestą, bendrauti su Peterburge gyvenančiais studentais ir kitais lietuviais.
Atitarnavęs kariuomenėje, 1901 m. grįžo į Lietuvą su felčerio diplomu ir aukso medaliu. Buvo išsilavinęs, brandus žmogus. Dar kariuomenėje, gavęs lietuviškos spaudos, duodavo paskaityti kitiems lietuviams kareiviams. O sugrįžęs į tėviškę toliau tęsė lietuvybės veiklą. Įsijungė į tautinį sąjūdį, platino lietuvišką spaudą( su broliais).
Bendradarbiavo su knygnešiais A.Garmumi, J.Girniumi, J. Gabriu-Paršaičiu, J.Čėsna, J.Marčiulioniu, V. Bielskumi, K. Aglinsku(kilęs iš to paties kaimo).
Už lietuviškos spaudos platinimą buvo suimtas (1903 m.), du metus kalintas Kauno kalėjime. K.Aglinsko pastangomis 1905 m. paleistas.
Pirmojo pasaulinio karo metu (1914 m.) P. Varkalos šeimai buvo įsakyta išsikraustyti. Pasitraukė į Rusiją. Į Lietuvą grįžo paskelbus Lietuvos nepriklausomybę. Ūkininkavo. Grioviškės vienkiemyje įkūrė pavyzdinį ūki-dvarą.
P. Varkala palaidotas Panemunės kapinėse. Ant kapo pastatytas paminklas,
Girininkų kaime (Rokų sen.) P. Varkalai atminti, 1991 m. pastatytas koplytstulpis. Koplytstulpio autorius – Viktoras Žilinskas. Centrinė gatvė pavadinta P. Varkalos vardu.

Daugiau apie jį: http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/petras_varkala.html

Lit.: Garliava: laikas ir žmonės : monografija / Inga Stepukonienė ; Pasaulio lietuvių centras. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016.

Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius : Diemedis, 2004

Reklama visiems

   facebook logo rodyklė

BIBLIOTEKOS  NAUJIENOS    NAUJI LEIDINIAI BIBLIOTEKOJE       ANKETINĖS APKLAUSOS

images              regular 20180531 163346                     apklausa

RENGINIAI SUAUGUSIEMS                                    RENGINIAI VAIKAMS 

regular file43863469 fa4940d

  zoomed zoomed 8

Daugiau informacijos apie bibliotekoje organizuojamus renginius sužinosite apsilankę mūsų bibliotekos tinklalapyje adresu www.krsvbiblioteka.lt ir pamėgę mūsų bibliotekos puslapį Facebook paskyrose.


Vakaronė „Aukšti kalneliai, margi dvareliai“

Vakaronė „Aukšti kalneliai, margi dvareliai“

Balandžio 10 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko vakaronė „Aukšti kalneliai, margi dvareliai“. Renginio svečiai - Garliavos Sporto ir Kultūros centro folklorinis ansamblis „Gegutala“ ir KVMLR folklorinis vaikų ansamblis „Mėtauja“ (vadovė Nijolė Grivačiauskienė.)

Skaityti

„Skaitymo iššūkis“ kviečia pasinerti į knygų pasaulį

„Skaitymo iššūkis“ kviečia pasinerti į knygų pasaulį

Komunikacinis pranešimas
2018-06-01


Milžiniško populiarumo sulaukęs, širdis užkariavęs ir kasmet vis daugiau skaitytojų įtraukiantis „Skaitymo iššūkis“ nuo birželio pirmosios dienos vėl kviečia visus literatūros mylėtojus pasigalynėti su savimi, atsiversti mylimas knygas ir įveikti 5 skaitymo užduotis.

Galimybė atrasti naujus žanrus ir mylimus rašytojus

Skaityti

Projektas „Prisijungusi Lietuva“


MIELI LIETUVOS BENDRUOMENIŲ ŽMONĖS,


naujo projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” (toliau–projektas „Prisijungusi Lietuva“) komanda kviečia Jus nepraleisti puikios galimybės tapti sėkmingai išmaniomis technologijomis besinaudojančia bendruomene. Tokia, kurios žmonės neribotai bendrauja su visu pasauliu, saugiai apsiperka internete, naudojasi viešosiomis paslaugomis nekeldami kojos iš namų ir pan.


Projekto metu kviesime Jus į įvairius renginius, kūrybines dirbtuves, konkursus, vyksiančius kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje. Dalyvavimas juose nemokamas.


Projekte „Prisijungusi Lietuva“ gali dalyvauti Lietuvos bendruomenės, kurios:


• nori mokytis, tobulėti, susipažinti su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;

• registruotos Juridinių asmenų registre;

• lankosi netoliese esančioje bibliotekoje;

• mėgsta dalyvauti renginiuose, bendrauti, kurti, laimėti prizų.


Kviečiame registruotis čia arba www.epilietis.eu iki 2018m. birželio 30 d.


Pagalbos dėl registracijos ar papildomos informacijos apie projektą maloniai prašome kreiptis į artimiausią biblioteką arba projekto „Prisijungusi Lietuva“ komandą, tel. +37061604549.

Renginys „Kiek išdalini, tiek sau pasilieki“

Gegužės 16 d. Viešojoje bibliotekoje vyko klubo „Garliaviečiai“ renginys: “Kiek išdalini, tiek sau pasilieki“. Renginį pradėjo klubo veteranė Jadvyga Marcinkienė, pristatydama klubo veiklą ir savo patirtį klubo veikloje. Pernai atšventėme ponios Jadvygos devyniasdešimtmetį, o šiais metais rudenį švęsim klubo dvidešimtmetį. Per šį laikotarpį klube buvo vykdomos įvairios veiklos, jame lankėsi daug žmonių.

Skaityti

Tvarkos

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos darbo apmokejimo sistemą.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos asmens duomenų saugojimo politika.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos kasmetinių atostogų suteikimo eilės kriterijai.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos darbo priemonių turto lėšų naudojimo tvarka.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos infor. komunikac. techn. darbuot. stebesenos tvarka.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos lygių galimybių politikos įgyvendinimo aprašas.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos vertinimo tvarka.


Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos apdovanojimai

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos apdovanojimai

2018 m. balandžio 19 d. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotiniame susirinkime, kuris vyko Vilniaus miesto centrinėje bibliotekoje, Kauno rajono savivaldybės viešajai bibliotekai įteikta nominacija „Biblioteka - vaikų ir jaunimo draugas 2017“.

Šią nominaciją Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka laimėjo dalyvaudama Savivaldybių viešųjų bibliotekų 2018 m. nominacijų konkurse, ji skirta už įdomią ir išskirtinę veiklą su vaikais ir jaunimu.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos LBD skyrius tapo ir geriausio 2017 m. LBD skyriaus konkurso nugalėtoju.

2017 m. geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kačerginės padalinio bibliotekos vyr. bibliotekininkei Editai Birgiolienei.

Džiaugiamės bibliotekos darbo įvertinimu! Biblioteka visada buvo, yra dabar ir išliks ateityje bendruomenės traukos centru, kur gimsta originalios idėjos, verda įdomios diskusijos, kur ateiname pasisemti žinių, atrandame naujoves ar besimėgaudami nuostabia knyga, galime pabūti išminties tyloje ir atsikvėpti nuo skubaus gyvenimo tempo.

Skaitykime, bendraukime ir tobulėkime kartu. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka visada laukia Jūsų!