KRSVB apklausa 2021 m.

Viešosios apklausa:

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis apklausa (2021 m.)

Padalinių apklausa:

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padalinių bibliotekų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis apklausa (2021 m.)