Ūkio skyrius

 

Vyr. specialistas ūkio reikalams - ūkvedys

Tel. (8 37) 55 18 84

Vidmantas Žindžius

 

Vairuotojas

Edmundas Kaminskas