Pleneras Olego Karavajevo atminimui pagerbti

Vieną gražų vasaros savaitgalį dalyvavome plenere skirtame dailės studijos Garliavoje įkūrėjo Olego Karavajevo atminimui pagerbti. Pasiekti kitų širdis gali kai pats dirbi iš širdies…

Grįžau iš Švedijos neilgam tad tokia galimybė sudalyvauti man buvo dovana. Jau pusė metų kaip Olego žemėje nebėra. Olegas buvo tas žmogus pas kurį išmokome maišyti aliejinius dažus ir tapyti. Pamenu dar 2001 metais Olegas savo vizija įkvėpė žmones norinčius tapyti ir kalbėti apie meną, burtis į dailės studiją. Mes buvome vieni iš pirmųjų narių. Tuo metu buvau tik baigusi mokslus ir ieškojau savojo kelio.

Mūsų vienas iš pirmųjų plenerų buvo Altoniškyje. Nuo tada pradėjome rinktis įvairiuose Lietuvos miesteliuose, neštis savo drobes laukan, ieškoti kas įkvepia ir tapant kažko naujo atrasti. Taip pat suprasti kad vis tik saulės atokaitoje viskas taposi dukart tamsiau!

Mano gyvenime tapyba ir menas tapo vieni iš labai mėgiamų užsiėmimų. Nuo tada buvo daug parodų ir nepakartojamai turiningo laiko. Tik dabar matau kaip tas laikas greitai prabėgo - lygiai 20 metų!

Per tiek metų daug žmonių jo dėka turėjo galimybes atrasti savo kūrybos stilių, techniką ir pamatyti kad tas kūrybiškumas gali puikiai persikelti į visas gyvenimo sritis.

Ačiū Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos organizatoriams ir ypač kun. A. Žukauskui už renginio organizavimą, šiltą priėmimą ir nuotraukas.

Justina Skidzevičienė, klubo “Garliaviečiai” narė