2020 m. projektai

Projektas „Pažink Kauno rajoną šiuolaikiškai“. Projekto tikslas – skatinti Kauno rajono kultūros, istorijos, archeologijos, gamtos paveldo ir žymių asmenų pažinimą, sukuriant šiuolaikinėmis technologijomis grįstą inovatyvia priemonę. Įgyvendinant projekto veiklas, sukursime vaikams, jaunimui ir šeimoms interaktyvų žaidimą „50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“. Pristatysime 50 stilizuotų, animuotų Kauno rajono kultūros, istorijos objektų. Žaidimas turės lygius ir atitinkamus klausimus. Žaidimo metu žaidėją lydės sukurtas animacinis kalbantis personažas. Kultūrinių, istorinių žinių įtvirtinimui organizuosime istorikų, kultūros paveldo specialistų paskaitų ciklą „Kauno rajonas amžių virsme“, projekto veikloms pristatyti – renginį „Pažinkime Kauno rajoną kitaip“ ir žaidimo "50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“ varžybas. Projekto trukmė – 2020 m. vasaris - lapkritis.
Projekto vadovas – vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 13 700,00 Eur sumą.

Projektas „Kultūrinės slinktys Kauno rajone“. Pasitelkiant profesionalų meną, padėti Kauno rajono bendruomenei ugdytis moralines, kultūrines ir pilietines vertybes, sumažinti kultūrinę atskirtį, didinti užimtumą kultūrine veikla. Projekto metu bus pristatyti: du spektakliai, trys – literatūrinės - muzikinės programos, trys istorijos paveldo knygos.
Projekto vadovas – vyriausia bibliotekininkė Elvyra Matveičikienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 1830,00 Eur sumą ir Kauno rajono savivaldybė ir skiria 550,00 Eur sumą.

Projektas „Bibliotekininko sėkmė - mokytis įveikti naujus iššūkius“. Projektas skirtas tobulinti Kauno rajono bibliotekų darbuotojų profesines kompetencijas, suteikti naujos patirties, motyvuoti juos įdomiais, individualius gebėjimus ir kūrybiškumą skatinančiais netradiciniais seminarais, siekiant moderniau ir novatoriškiau vystyti bibliotekų veiklą.
Projekto vadovas – direktorės pavaduotoja Vilgemina Puskunigienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 3500,00 Eur sumą.

Projektas „GarliaKvietį“ šok!. Projekto tikslas – suaktyvinti Garliavos gyventojų bendrystę, įtraukiant juos į komandinį kūrybinį procesą. Pasitelkus profesionalų šokėją bei savanorius fizinio aktyvumo specialistus, įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojai patys kurs Garliavos identitetą atspindintį šokį „GarliaKvietis“. Viešosios bibliotekos darbuotojų komanda bendradarbiaudami su „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022” bendruomenių programa „Fluxus Labas!” organizavo bendruomeninę iniciatyvą „GarliaKvietį šok!”. Siekiant plačiau viešinti projekto veiklas, skatinti žmonių aktyvumą, užtikrinti viešųjų erdvių įveiklinimą – užsiėmimai vyko netradicinėse erdvėse: Viešosios bibliotekos kieme, Kaimynystės, Šimtmečio parkuose. Baigiamasis šokio pasirodymas vyko Garliavos traukinių stotyje, sujungus iniciatyvos „GarliaKvietį šok ir Garliavos apylinkių bendruomenių projekto „Šiuolaikinė Garliavos apylinkių seniūnija“ veiklas. Iš viso vyko 7 užsiėmimai su šokių grupės „Nuepico“ profesionaliu šokėju Carlo Bibiano, 5 užsiėmimai – su savanoriais, fizinio aktyvumo specialistais.
Projekto vadovas – vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė.
Projektą iš dalies finansuoja „Kaunas 2022“.

Projektas „Praleisk vasarą šiuolaikiškai“. Projekto tikslas – ne tik skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, bet ir sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui bei įvairiapusiam ugdymui, sudarant kuo geresnes sąlygas vaikų, augančių nepalankioje socialinėje aplinkoje, užimtumui vasaros metu. Vasaros stovyklos metu buvo sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui bei įvairiapusiam kultūriniam meniniam ugdymui. Pagal sudarytas programas vaikai dalyvavo vaikų vasaros skaitymų akcijose. Nemažai edukacinių veiklų buvo skirta krašto pažinimui.
Projekto vadovas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 660,00 Eur sumą.

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo veiklos“ (Vaikų vasaros užimtumo programa). Stovyklų metu vyko neformalaus ugdymo meniniai – kūrybiniai, darbo su naujomis informacinėmis technologijomis, populiariosios literatūros ir judriųjų žaidimų edukaciniai užsiėmimai. Sudarant programą buvo atsižvelgta į prioritetines sritis, kurios padėtų jiems plėsti akiratį ir ugdyti pažinimo, kūrybines, technologines kompetencijas, suteiktų socialinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
Projekto vadovas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 840,00 Eur sumą.

Projektas „Super atostogos bibliotekoje: išmaniai ir kūrybingai“. Projekto tikslas – sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, bendravimui bei ugdyti aktyvaus laisvalaikio pažinimo džiaugsmą per įvairias kūrybines, menines, edukacines formas. Rudens stovyklos metu buvo atsižvelgta į prioritetines sritis, kurios padėtų vaikams plėsti akiratį ir ugdytų pažinimo, kūrybines, technologines kompetencijas, suteiktų socialinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
Projekto vadovas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria ir 1125,00 Eur sumą.

Projektas „Draugaukime ir kurkime kartu (neformaliojo vaikų švietimo veiklos). Projekto tikslas – sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, bendravimui bei ugdyti kompetencijas per įvairias kūrybines, menines, edukacines formas. Užimti vaikus skirtingose Kauno rajono bibliotekose – Viešojoje bibliotekoje ir 10 padalinių: Raudondvaryje, Batniavoje, Vilkijoje, Ringauduose, Zapyškyje, Ežerėlyje, Domeikavoje, Vandžiogaloje, Karmėlavoje ir Piliuonoje. Vykdyti neformalaus ugdymo meninius-kūrybinius, darbo su naujomis informacinėmis technologijomis ir įvairių žaidimų edukacinius užsiėmimus.
Projekto vadovas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 5280,00 Eur sumą.