Garliaviečių klube renginys, skirtas paminėti Pasaulio lietuvių metams paminėti/K. Donelaičiui-305

Garliaviečių klube renginys, skirtas paminėti Pasaulio lietuvių metams paminėti/K. Donelaičiui-305
Garliaviečių klube renginys, skirtas paminėti Pasaulio lietuvių metams paminėti/K. Donelaičiui-305

Klubo „Garliaviečiai“ renginys, skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti/K. Donelaičiui-305, vyko š. m. sausio 23d.

2019 – ieji – Pasaulio lietuvių metai. Esam didi tauta, tad išlikime orūs: „Pasaulio lietuviai – Lietuvos valstybės kūrėjai“ (sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Pasaulio lietuvių bendruomenę įsteigusi Lietuvių Chartija/1949.-2019.) Pasaulio lietuvių bendruomenės veikla lietuvių istorijos, kalbos, kultūros, mokslo, paveldo, tradicijų, tautinės tapatybės išsaugojimo srityse prisidėjo prie šiuolaikinės modernios Lietuvos valstybės kūrimo. Taip pat išskiriamas šios bendruomenės indėlis atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę ir integruojantis į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją, Jungtines Tautas, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją (UNESCO), Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją (NATO), Europos Sąjungą. Tad galėsime sau ir kitiems pasakyti, ką reiškia būti lietuviu Lietuvoje ir pasaulyje. To linkiu ir Jums, ir sau.
Kristijono Donelaičio jubiliejiniai metai (1714.01.01.)-305-jieji Šlovė poetui, kuris savo kūrinyje „Metai“ /PAVASARIO LINKSMYBĖS, VASAROS DARBAI, RUDENIO GĖRYBĖS, ŽIEMOS RŪPESČIAI guodė darbo žmogų jo skurde ir pažeminime, kad jis, liktų gyvas ir sveikas darbui, kovai ir pergalei./V. Mykolaitis- Putinas
Skaitydami „Metus”, pastebime, ... parapijoje pusė gyventojų kalbėjo lietuviškai. Kristijonas Donelaitis – didis Mažosios Lietuvos dainius
Donelaičio istoriniame likime ryškiausiai atsispindi ta nepaneigiama tiesa, jog literatūroje bei mene prasiveržia pro visas kliūtis ir išlieka amžiams tik tai, kas neperskiriamai susiję su liaudimi, su jos gyvybiniais interesais, su gyvenimo pažanga, nors savo metu tai būtų buvę stelbiama, niekinama, pasmerkta užmarščiai./K. Korsakas
Klube skaitėme K. Donelaičio kūrinio „Metai“ ištraukas , gilinomės į autoriaus gyvenamąją epochą, biografinius įvykius. Bibliotekoje sausio mėnesį vyko dokumentų paroda :“Kunigui, poetui Kristijonui Donelaičiui – 305“.