Apdovanojimai - Kauno rajono savivaldybės apdovanojimai

2014 m.

PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Juozas Martikaitis–UAB "Garlita" direktorius-už pažangius ekonomikos sprendimus ir labdarą.
Jurgis Vilemas–mokslininkas, branduolinės energetikos inžinierius- už Kauno rajono garsinimą, mokslininko ir mecenato veiklą.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Antanas Šiugždinis–Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas)-už indėlį stiprinant Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą ir lietuvybės saugojimą.
Kęstutis Bružikas– ūkininkas, Kauno rajono Ūkininkų sąjungos tarybos narys-už aktyvią veiklą bendruomenėje ir laimėjimus profesinėje srityje.
Virginijus Venskutonis–ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius-už žemės ūkio mokslo ir technologijų vystymą ir sklaidą.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Antanas Algirdas Pocius–pedagogas lituanistas, muziejininkas, kraštotyrininkas - už aktyvią kraštotyrininko veiklą, istorijos ir kultūros vertybių sklaidą.
Jonas Vainauskas–buvęs ASU Ekonomikos katedros pedagogas ir vadovas-už mokslinę veiklą ir sportinio ėjimo rėmimą.
Leonas Strioga–skulptorius-už ryškų pėdsaką lietuviškos skulptūros mene.
Stasys Berštautas–monės "Raučulys" vadovas - už aktyvią veiklą bendruomenėje ir verslo skatinimą

2013 m.

PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Antanas Sutkus–fotomenininkas - už profesionalų fotografijos meną, kuriantį Kauno rajono tapatumą.
Leonas Milčius–LR Aukščiausiosios Tarybos AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras - už plačią ir aktyvią veiklą politikos, literatūros ir kultūros erdvėje.
Veronika Ramanauskienė–ilgametė Kauno rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja, rajono dainų švenčių iniciatorė ir organizatorė-už nuopelnus ir tradicijų puoselėjimą kultūros srityje.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Jonas Stanionis-už Sitkūnų radijo stoties gynybos organizavimą 1991 m. Sausio 13-ąją ir šių įvykių įamžinimą.
Robertas Keturakis–poetas, rašytojas, publicistas, vertėjas - už daugiaplanę literatūrinę, kūrybinę ir šviečiamąją veiklą Kauno rajone.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Antanas Maknevičius–ūkininkas, UAB „Juragiai“ vadovas - už aktyvią veiklą bendruomenėje ir pasiekimus žemės ūkyje.
Česlovas Zabarauskas–bendrovės „Avona“ savininkas-už sėkmingą verslo plėtrą, aukštą darbų kultūrą ir darbo vietų kūrimą Kauno rajone.
Jūratė Rudzinskienė–VšĮ Kačerginės vaikų sanatorija „Žibutė“ direktorė-už projektų kūrimą, siekiant puikių medicinos paslaugų Kačerginės vaikų sanatorijoje „Žibutė“.
Jonas Baranauskas-už reikšmingą indėlį, atstatant Raudondvario pilį.
Roma Zalensienė–kaimo turizmo sodybos „Pas Pinčiuką“ savininkė, apdovanota už rūpinimąsi kaimo turizmu ir aktyvią veiklą bendruomenėje.

2012 m.

PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Rimantas Karazija–mokslininkas, politikas - už svarų indėlį plėtojant mokslinę ir mokomąją veiklą ŽŪ srityje
Sigitas Juozas Tamkevičius–katalikų dvasininkas, buvęs Kauno arkivyskupas- už bažnytinio paveldo išsaugojimą, kultūrinės, socialinės ir dvasinės gerovės puoselėjimą Kauno rajone.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Antanas Dagilis–kraštotyrininkas, lietuvių kalbos mokytojas - už prasmingą visuomeninę veiklą, lietuvybės ir istorinės atminties puoselėjimą.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Algirdas Svidinskas– etninės kultūros puoselėtojas ir bardas - už etnokultūros puoselėjimą ir dainuojamosios poezijos populiarinimą.
Birutė Nenortaitė– Kauno kolegijos dėstytoja - už ilgametę pedagoginę veiklą rengiant geodezijos specialistus.
Česlovas Bobinas–agronomas daržininkas, biomedicinos mokslų daktaras - už mokslinę veiklą ir naujovių taikymą gamyboje.
Juozas Staliūnas (ūkininkas) - už pažangų ūkininkavimą ir bendruomeniškumo stiprinimą
Valdas Pacevičius (siuvyklos „Vilkijos gija“ direktorius) - už sėkmingą verslo plėtrą ir darbo vietų kūrimą Kauno rajone.