Apdovanojimai - Kauno rajono savivaldybės apdovanojimai

2016 m.

PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Jonas Mačiulis– Lietuvos krepšininkas, apdovanotas už sportinės veiklos pasiekimus. 
Linas Šalkus – (reneris, ant aukščiausios LMKL pakylos šiemet atvedęs Kauno rajono moterų krepšinio komandą „Hoptrans Sirenos“ – už sportinės veiklos pasiekimus
Valdas Adamkus– LR prezidentas, apdovanotas už aplinkosaugos idėjų puoselėjimą ir pilietiškumo skatinimą.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Daiva Sasnauskienė–Kulautuvos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja, apdovanota už moksleivių paruošimą įvairiems konkursams ir olimpiadoms.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Valdas Šiškus įstaigos „Sugrįžimas“ direktorius) – už vadovavimą priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenei Linksmakalnyje, už į visavertį gyvenimą sugrąžintus maždaug pusę tūkstančio nuo narkotikų ir alkoholio priklausomus žmones. 

2015 m.

PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAI:
Matthias Wilkes–Bergštrasės apskrities viršininkas (landratas))- už Lietuvos vardo garsinimą Vokietijoje ir ryšių tarp Bergštrasės apskrities ir Kauno rajono stiprinimą.
Romualdas Žekas–gydytojas, apdovanotas už ilgametį kūrybingą ir nepriekaištingą darbą, už sveikatos priežiūros sistemos Kauno rajone tobulinimą.
Vilius Kavaliauskas–Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėjėjas - už istorinės atminties įamžinimą knygoje „Pakaunės krašto karžygiai“.
Vytautas Balsys–Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio armijos vadas) - už didvyriškumą ir pasiaukojimą siekiant Lietuvos nepriklausomybės ir už patriotinį jaunimo auklėjimą.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAI:
Irena Viktorija Stančiauskienė–Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė - už Kauno rajono gyventojų neformalų švietimą, meninį ir kultūrinį ugdymą
Pavelas Duchovskis–Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėjas, Lietuvos mokslo tarybos narys - už svarų indėlį į Lietuvos mokslo plėtrą.
Sigitas Markevičius–buvęs aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktorius, pirmosios kadencijos po Nepriklausomybės atkūrimo rajono tarybos deputatas- už ilgametį vadybinį ir pedagoginį darbą.
Virgilijus Dudonis–Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios klebonas - už visuomeninę veiklą ir indėlį telkiant Vilkijos ir Paštuvos bendruomenes.
Vytas Čičelis–UAB "Dinaka", UAB "Via Baltica dvaras" direktorius - Už verslo plėtrą Kauno rajone.
Vytautas Žmuidzinavičius–ūkininkas, buvęs Kauno r. savivaldybės tarybos narys- Už aukštą žemdirbystės kultūrą ir aktyvią visuomeninę veiklą.
Vytas Volkevičius–UAB „Hoptrans Holding“ valdybos pirmininkas - už tarptautinio verslo plėtrą ir partnerystę.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAI:
Antanas Obcarskas–dailininkas, aktyvus Garliavos bendruomenės narys - Už Kauno rajono įprasminimą ir garsinimą dailės kūriniais.
Daiva Bradauskienė–folkloro ansamblio "Serbentėlė" įkūrėja - už etninės kultūros sklaidą ir Kauno rajono garsinimą.
Eleonora Genovaitė Baltuškevičienė–T. Ivanausko memorialinės sodybos saugotoja ir puoselėtoja- už profesoriaus Tado Ivanausko paveldo išsaugojimą ir puoselėjimą.
Inutė Strašinskienė–Ežerėlio kultūros centro direktorė - Už etninės kultūros puoselėjimą, profesionaliojo meno sklaidą bendruomenėje.
Vytas Sinkevičius–Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Ežerėlio girininko pavaduotojas - už istorinės partizanų atminties įamžinimą.