Įrašai

Apdovanojimai - Kauno rajono savivaldybės apdovanojimai

2020 m.

KAUNO RAJONO GARBĖS ŽENKLAS:
Zita Kelmickaitė– etnomuzikologė, televizijos ir radijo laidų vedėja daug nuveikusi pristatydama etnokultūrą ir kompozitoriaus Juozo Naujalio kūrybą. Pernai ji sudarė ir įgarsino Lietuvos muzikos patriarcho metams skirtą dokumentinį filmą „Meilė tėvynės nemari“.

PIRMO LYGIO KAUNO RAJONO GARBĖS ŽENKLAS:
Valerijonas Senvaitis– pirmosios nepriklausomos Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, vėliau - meras, buvęs aktyvus Sąjūdžio dalyvis. V. Senvaitis bendradarbiauja su Lenkijoje ir Karaliaučiaus srityje gyvenančiais lietuviais, rūpinasi S. Dariaus ir S. Girėno atminimo įamžinimu.

ANTRO LYGIO KAUNO RAJONO GARBĖS ŽENKLAS:
Leonardas Deglius– dirbęs Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju ir aštuonerius metus – Vilkijos seniūnu, apdovanotas už savivaldos stiprinimą.
Jonas Girnius–Babtų kultūros centro pučiamųjų orkestro „Algupys“ ir kaimo kapelos „Šventupis“ vadovas, apdovanotas už ilgametę aktyvią koncertinę veiklą ir instrumentinės muzikos puoselėjimą.
Rytis Velžys– Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos direktorius, aktyviai mezgantis partnerystės ryšius su Lenkijos ir Vokietijos ugniagesiais, jo pastangomis įgyvendintas ne vienas projektas.

TREČIO LYGIO KAUNO RAJONO GARBĖS ŽENKLAS:
Rimutė Skučienė– Garliavos meno mokyklos mokytoja metodininkė, jau 36 metus kurianti scenografijos ir meninius apipavidalinimus ne tik Kauno rajono, bet ir visos Lietuvos šventėms, minėjimams, spektakliams. R. Skučienė sukūrė vėliavas ir logotipus daugybei meno kolektyvų, iliustravo knygas, rengė autorines parodas Lietuvoje, Latvijoje, Norvegijoje.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDALIS (PASIŽYMĖJIMO ŽENKLAS):
Bronius Maskeliūnas– aktyvus visuomenininkas, inžinierius, kurio pastangomis Domeikavoje atsirado unikalus saulės laikrodis.
Aurelija Gražina Rukšaitė–M. K. Čiurlionio dailės muziejaus lietuvių kalbos redaktorė, kurios išausti kilimai ir juostos keliauja po pasaulį, jų galima rasti kolekcijose Lietuvoje, Latvijoje, Japonijoje, Švedijoje, JAV. Pernai naginga audėja pelnė Respublikinės liaudies meno parodos „Aukso vainiką“.
Arūnas Sniečkus –Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus fondų saugotojas, medžio skulptorius.

2019 m.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDALIS (PASIŽYMĖJIMO ŽENKLAS:
Milda Karvovskienė–Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro Ežerėlio ambulatorijos šeimos gydytoja - už profesionalumą ir nuopelnus sveikatos apsaugos srityje.
Raimondas Kunickas–Respublikinės Kauno ligoninės direktorius - už profesionalumą ir nuopelnus sveikatos apsaugos srityje.

2018 m.

PIRMO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Vytautas Jokužis– bendrovės "Elinta" generalinis direktorius, gebantis jungti mokslo pasiekimus su verslu. Įmonė pasaulyje garsėja inovacijomis ir produkciją ekspoetuoja į daugiau nei 30 šaliųapdovanotas už inovacijas ir socialiai atsakingą verslą.
Pranas Viškelis–Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas - už mokslinius tyrimus.
Prof. Remigijus Žaliūnas–Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius- už ypatingus nuopelnus medicinos srityje. Jo iniciatyva Kulautuvoje įkurta reabilitacijos ligoninė yra viena moderniausių Baltijos šalyse.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Darius Žukauskas– Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininkas - už nuopelnus stiprinant Kauno rajono savivaldybės gyventojų saugumą.

TREČIO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Architektė Violeta Beigienė - už sukurtus istorinės atminties ženklus.
Nijolė Kliučienė– Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė- už reikšmingą veiklą gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Linas Vitkus– Respublikinės Kauno ligoninės generalinis direktorius - už nuolat atsinaujinančią ir tobulėjančią ligoninę.

SAVIVALDYBĖS MEDALIS:
Eugenijus Banys–skulptorius ir kryžiadirbys daug metų savo darbais puošiantis ne tik Kauno rajoną, bet ir kitas Lietuvos vietas.
Virginijus Overlingas - Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas metodininkas, apdovanotas apdovanotas už profesionalumą ir nuopelnus švietimo srityje.
Eglė Simonaitienė–Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė.

2017 m.

ANTRO LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:

Mindaugui Babonui - už pilietiškumą ir tautos istorinės atminties stiprinimą. 

Jolantai Balnytei–Ramučių kultūros centro etnografei, folkloro ansamblio "Viešia" vadovei - už etninės kultūros veiklą ir tarptautinę jos sklaidą.
Vidai Rainienei, labdaros ir paramos fondo "Nemuno krašto vaikai" direktorei - už socialinę veiklą. Ji taip pat apdovanota "Gerumo žvaigžde".

III LYGIO GARBĖS ŽENKLAS:
Konstancija Tamulaitytė–buvusi Jonučių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja- už išskirtinius nuopelnus ugdant jaunąją kartą.
Giedrius Kavaliauskas– bendrovės "Klasmann-Deilmann Ežerėlis vadovui- už Lietuvos durpininkystės plėtrą ir rūpinimąsi Ežerėlio miesto tradicijomis.
Sauliui Pajarskiui–bendrovės "Marex Boats" direktoriui, jachtos "Ambersail" dalyviui už įgyvendintą idėją "Tautiška giesme" sutelkti viso pasaulio lietuvius.