Garliaviečių klube šventinis renginys „Pabūkime šviesiose mintyse prie kvepiančios arbatos“

Garliaviečių klube šventinis renginys „Pabūkime šviesiose mintyse prie kvepiančios arbatos“
Garliaviečių klube šventinis renginys „Pabūkime šviesiose mintyse prie kvepiančios arbatos“

Gruodžio 12 d. klube Garliaviečiai“ vyko renginys „Pabūkime šviesiose mintyse prie kvepiančios arbatos“.

Jau beveik tradicija tapo klubo nariams susirinkti Advento laikotarpiu ir išlydėti senuosius metus bei aptarti planus ateinantiems metams. Beveik įpusėjus gruodžiui Viešojoje bibliotekoje susitikę klubo nairiai skaitė poeziją ir dalinosi šviesiomis mintimis. Klubo veteranas, Garliavos bendruomenei gerai žinomas skaitovas Petras Beitnaras skaitė įvairių poetų kūrybos eiles apie meilę. Smuikininkė Romualda Brunzienė širdį virpino jaudinančiomis smuiko melodijomis Tarpe klubo narių po poezijos skaitymų vyko įdomios kūrybinės diskusijos apie lietuvių kultūros ir literatūros paveldą per dabarties prizmę.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė
B. Ruzgienė