2018 m. projektai

Projektas „Pažink kultūros istoriją!“. Projekto tikslas - pasitelkiant profesionalų meną, padėti Kauno rajono bendruomenei ugdytis moralines, kultūrines ir pilietines vertybes. Projekto trukmė - 2018 birželis - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 2800 Eur. sumą.

Projektas „Aktyvūs piliečiai - Europos Sąjungos ateitis!“. Projekto tikslas - paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis ir stiprinti Europos bendrystės jausmą, stiprinti aktyvumą Europos Parlamento rinkimuose. Projekto trukmė - 2018 gegužės 9 d. Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir skiria 1000 Eur. sumą.

Projektas „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“. Projekto tikslas - minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, supažindinti Kauno rajono bendruomenę (moksleivius ir jaunimą) su Lietuvos šimtmečio istorija, šalies laimėjimais ir pasiekimais, pristatant Lietuvos valstybingumą kūrusius ir išsaugojusius iškilius kultūros, visuomenės veikėjus ir jų kūrybinę veiklą, gyvenusius ir kūrusius Kauno rajone, prisidedant prie Kauno rajone gyvenančių ir besimokančių moksleivių ir jaunimo pilietinės savimonės ir pilietiškumo ugdymo. Projekto trukmė - 2018 birželis - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 1700 Eur. sumą.

Projektas „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone - II“. Projekto tikslas - pasitelkiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, sukurti šiuolaikinio, interaktyvaus virtualaus Kauno rajono kultūros gido antrą dalį prieinamą nutolusiam nuo bibliotekos vartotojui bei visai bendruomenei. Skatinti vietinę ir tarptautinę bendruomenę domėtis Kauno rajono kraštovaizdžio ir gamtos paveldu bei saugoti jos istorinę atmintį. Projekto trukmė - 2018 m. vasaris - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 4000 Eur. sumą.

Projektas „Interaktyvios realybės link“. Projekto tikslas - tobulinti Kauno rajono vaikų ir paauglių technologines, kūrybiškumo, iniciatyvumo kompetencijas bei ugdyti jų kritinį mąstymą, savarankiškumo ir bendruomeniškumo įgūdžius. Projektas įgyvendinamas Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 9 jos padalinių: Raudondvario, Vilkijos, Karmėlavos, Kulautuvos, Šlienavos, Čekiškės, Domeikavos, Zapyškio ir Ringaudų bibliotekose. Projekto trukmė - 2018 m. kovas - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 4000 Eur. sumą.

Projektas „Lietuvos atkūrimo šimtmetis bibliotekoje“. Projekto tikslas - skleisti lietuviškumo dvasią tarp vaikų ir paauglių, atkreipiant jų dėmesį į žinomus šimtmečio (praeities ir dabarties) rašytojus ir jų kūrybą. Projekto trukmė - 2018 m. gegužė - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 700 Eur. sumą.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-17-0004 „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“. Projekto veiklomis prisidedama prie Priemonės tikslo - pagerinti vietos gyventojų socialines - ekonomines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius. Organizuodami edukacinius užsiėmimus visus metus, įskaitant ir moksleivių vasaros atostogų metu, užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą, prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo. Projekto tiesioginė tikslinė grupė - Garliavos miesto socialinės rizikos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai ir paaugliai, įtraukiant projekto partnerio - „Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus „Garliavos vaikų dienos centrą“ ir jam priklausančius socialinės rizikos šeimose augančius vaikus. Projektinėse veiklose dalyvaus 50 projekto dalyvių, įtraukiant Garliavos miesto socialinės rizikos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikus ir paauglius. Projekto trukmė - 2018 m. rugsėjis - 2019 m. rugsėjis. Projektą iš dalies finansuoja Europos Socialinio fondo agentūra ir skiria 5818,71 Eur. sumą.