Įrašai

Bibliotekos istorija

Viešojoje bibliotekoje eksponuojamos žymių kraštiečių, profesionalių menininkų: dailininkų ir tautodailininkų (A. Obcarsko, R. Čarnos, J. Kunicko, G. Markučio, K. Jatautaitės, J. Mažutienės, O. Karavajevo), fotomenininkų (A. Sutkaus R. Puišio, J. Liekio, V. Zinkevičiaus) ir tekstilininkų parodos, pristatomos naujos kraštiečių rašytojų: R. Keturakio, I. Stepukonienės, R. Jasukaitienės, V. Rudžiansko, R. Sakalauskaitės, L. Milčiaus, Z. Gaižauskaitės, J. Brėdikio, J. Vaidelio bei lietuvių autorių R. Vanagaitės, V. Savukyno ir kt. knygos, rengiami susitikimai su žinomais visuomenės veikėjais (D. Kutraite, K. Marčiulynu ir kt.), aktoriais ir režisieriais (A. Bialobžeskiu, A. ir G. Storpirščiais, N. Narmontaite, D. Kielaite J. Lapinskaite, G.Žickyte), istorikais (L. Klimka, A.Kasparavičiumi). Žymūs kraštiečiai tapo Kauno rajono bibliotekų globėjais: Raudondvario bibliotekos globėja - rašytoja A. Urbonaitė, Vilkijos miesto bibliotekos - aktorius E. Kvosčiauskas, Kulautuvos bibliotekos - Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė - Gr. Miliauskaitė, Panevėžiuko bibliotekos globėjas - menininkas - M. Šventoraitis. Per metus viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose vyksta virš 2000 vaizdinių ir žodinių renginių, kuriuose apsilanko apie 36 tūkstančiai lankytojų.

   Poetės Zitos Gaižauskaitės poezijos knygos „Į vėjo ištiestas rankas“ pristatymas, 2017 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.  Roberto Keturakio knygos „Jotvingiai : poema“ pristatymas, 2011 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.  Susitikimas su dzenbudistu K. Marčiulynu, 2017 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo. 

2015 - 2016 metais Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 6 jos padaliniuose įgyvendinti du Kauno rajono moksleivių kūrybines, iniciatyvumo ir technologines kompetencijas ugdantys projektai - tai „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“ ir „Atrask save informacinių technologijų (IT) pasaulyje“. Projektinių veiklų dėka suaktyvėjo Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose vykdomos inovatyvios ir įvairiapusiškos edukacinės veiklos. Viešojoje bibliotekoje ir šešiuose jos padaliniuose: Lapių, Ežerėlio, Ringaudų, Zapyškio, Piliuonos ir Domeikavos bibliotekose, įsigijus 21 Lego robotą ir 22 planšetinius kompiuterius, organizuojamos integruotos informacinių technologijų, fizikos, matematikos, dailės, muzikos, lietuvių kalbos pamokos.( reikia keisti išsireiškimą). Viešojoje bibliotekoje ir šešiuose jos padaliniuose vyksta neformalaus ugdymo Lego robotikos ir Vaizdo technologijų užsiėmimai, kurių metu moksleiviai mokosi konstruoti ir programuoti robotus, naudodamiesi planšetiniais konpiuteriais filmuoja, fotografuoja ir kuria trumpametražius filmukus. Moksleiviai su Lego robotais dalyvauja respublikinėse, regioninėse Lietuvos mokinių LEGO robotų varžybose. Šių projektų dėka viešoji biblioteka tapo formalus ir neformalaus moksleivių ugdymo mokyklose ir bibliotekose iniciatore ir jungiamąja grandimi, taip pat sustiprino darbuotojų ir mokytojų kompetencijas dirbti su naujomis informacinėmis technologijomis.

Vaikų ir paauglių skaitymui ir kūrybiškumui skatinti bibliotekose įgyvendinami projektai: „Biblioterapija: atrask save“ ir „Biblioterapija: atrask save - 2“. Patriotiškumui skatinti vykdomi jau tradiciniais tapę Europos dienai skirti projektai: „Tavo galimybės Europos Sąjungoje“ (2017 m.), „Vienybėje stiprūs“ (2016 m.), „Švęskime Europos dieną kartu!“ (2015 m.). Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimui ir sklaidai rengiami leidybiniai projektai: „Ateitis paveldint praeitį“ (2015 m.), virtualus gidas „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone“ (2017 m.).

   Viešojoje bibliotekoje - Europos diena, 2017 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.  Viešojoje bibliotekoje - Europos diena, 2017 m.  Viešojoje bibliotekoje - Europos diena, 2017 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.  

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose didžiulio bendruomenės susidomėjimo sulaukia vykdomos įvairios edukacinės veiklos: teminiai konkursai („Vasara su knyga“, „Šiaurės šalių bibliotekų savaitės“, „Knygų Kalėdų“, „Metų knygos“ rinkimai), literatūriniai protų mūšiai, robotikos varžybos, viktorinos, interaktyvių žaidimų popietės bei popietės, skirtos spaudos atgavimo, kalbos ir knygos, Knygnešio dienoms paminėti.

   Vaikų centras viešojoje bibliotekoje, 2017 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo. Vaikų centras viešojoje bibliotekoje, 2017 m.  Vaikų centras viešojoje bibliotekoje, 2017 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.

2016-iaisias - Bibliotekų metais, kurių šūkis - ,,Stiprios bibliotekos - stiprios bendruomenės“, siekdami prisidėti prie šiuolaikiško bibliotekos įvaizdžio ir suartinti skirtingas knygų mylėtojų kartas, ne tik kvietėme bibliotekos vartotojus dalyvauti įvairiuose konkursuose, akcijose ir viktorinose, bet ir patys dalyvavome pirmojoje Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje organizuotoje Nacionalinėje bibliotekų olimpiadoje ir prisijungdami prie Britų tarybos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos iniciatyvos „Šekspyras gyvas bibliotekose“ skaitėme ir organizavome šio žymaus kūrėjo sonetų skaitymus moksleiviams.

   Viešosios bibliotekos darbuotojos pirmojoje Nacionalinėje bibliotekų olimpiadoje, 2016 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.              Viešojoje bibliotekoje „Šekspyras gyvas bibliotekose“ skaitymai, 2016 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.

Atskleisdami bibliotekos teikiamas daugialypes paslaugas visus metus aktyviai vykdėme skirtingus savo turiniu ir forma edukacinius užsiėmimus: dalyvaudami Lietuvos Suaugusiųjų Švietimo Asociacijos rengiamose Suaugusiųjų mokymosi savaitėse mokėmės vilnos vėlimo, tapybos ant vandens ir akmenėlių, natūralių žvakių gamybos, piešimo su tušu ant ryžinio popieriaus atlikimo technikų. Edukacinių veiklų tematika priklausomai nuo metų laiko kito ir vis pasipildė naujomis veiklomis: kalėdiniu laikotarpiu naudodami kvilingo techniką gaminome žaismingas dekoracijas Kalėdoms, su dailininke ir pasakų vaikams rašytoja Sigutė Ach mokėmės knygos gamybos meno.

2016 metais už profesionaliai kuriamą kultūros lauką Garliavoje, viešosios bibliotekos vyriausiajai bibliotekininkei - Elvyrai Matveičikienei suteikta „Metų garliaviečio“ (2015 metais) nominacija, 2017 metais už šviečiamąja - kultūrinę veiklą direktoriaus pavaduotojai Vilgeminai Puskunigienei įteikta Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėka, taip pat nominuota „Metų garliaviete“ (2016 m.). Kauno rajono mero padėkomis už profesionalų darbą, kūrybines veiklas ir šiuolaikinių kompetencijų su naujomis informacinėmis technologijomis ugdymą apdovanoti ir kiti bibliotekos darbuotojai. 2016 metais surengtame rajono bibliotekininkų konkurse „Kuo didžiuojasi Kauno rajono bibliotekos“ geriausia rajono biblioteka išrinkta Ežerėlio padalinio biblioteka (vyr. bibliotekininkė R. Mickevičienė), pasižyminti inovatyviomis veiklomis, neformaliojo ugdymo įvairove, skaitymo skatinimo renginiais ir profesionaliu skaitytojų aptarnavimu. Antroji vieta atitekto Ringaudų bibliotekai, trečioji - Raudondvario bibliotekai.

   Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos padalinių kolektyvas, 2016 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.

Šiandien Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra atvira visuomenei žinių ir informacijos skleidėja, užtikrinanti informacijos išteklių kaupimą, saugojimą, aktualinimą ir sklaidą bei kokybišką paslaugų teikimą bendruomenės nariams; vykdanti su Kauno rajonu susijusio publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo saugojimą ir sklaidą; aktyviai dalyvaujanti Lietuvos bibliotekų bendros informacinės sistemos kūrime. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kaupdama, saugodama ir skleisdama informaciją realizuoja savo misiją - būti bendruomenės informacijos, kultūros, laisvalaikio centru, plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes bibliotekose, tenkinti rajono bendruomenės poreikius dokumentinei ir skaitmeninei informacijai.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos apdovanojimai

2018 m. balandžio 19 d. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotiniame susirinkime, kuris vyko Vilniaus miesto centrinėje bibliotekoje, Kauno rajono savivaldybės viešajai bibliotekai įteikta nominacija „Biblioteka - vaikų ir jaunimo draugas 2017“.

regular IMG 33592Šią nominaciją Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka laimėjo  dalyvaudama Savivaldybių viešųjų bibliotekų 2018 m. nominacijų konkurse, ji skirta už įdomią ir išskirtinę veiklą su vaikais ir jaunimu.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos LBD skyrius tapo ir geriausio 2017 m. LBD skyriaus konkurso nugalėtoju. zoomed IMG 33972-Kopija

2017 m. geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kačerginės padalinio bibliotekos vyr. bibliotekininkei Editai Birgiolienei.

Džiaugiamės bibliotekos darbo įvertinimu! Biblioteka visada buvo, yra dabar ir išliks ateityje bendruomenės traukos centru, kur gimsta originalios idėjos, verda įdomios diskusijos, kur ateiname pasisemti žinių, atrandame naujoves ar besimėgaudami nuostabia knyga, galime pabūti išminties tyloje ir atsikvėpti nuo skubaus gyvenimo tempo.

Skaitykime, bendraukime ir tobulėkime kartu. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka visada laukia Jūsų!