Bibliotekos istorija

Optimizavus bibliotekų tinklą Kauno rajone veikia Viešoji biblioteka, 4 miestų bei 26 padalinių bibliotekos kaimuose. Bibliotekose sukaupta 284 tūkst. įvairių dokumentų (knygos, periodiniai leidiniai CD, natos, kartografiniai dokumentai, elektroninės knygos ir kt.) fondas ir elektroniniai ištekliai. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, atsižvelgdama į gyventojų skaičių rajone, skiria lėšas viešosiose bibliotekose esančių dokumentų komplektavimui (2015 metais Kauno rajono bibliotekoms skirta 59,35 tūkst., 2016 m. - 67,116 tūkst. Eur.) Viešosios bibliotekos universalų knygų fondą papildė 2011 metais padovanota vertinga Lietuvos fotomenininkų sąjungos dovana - A. Macijausko, R. Požerskio ir A. Sutkaus fotoalbumų kolekcija, kraštotyriniai ir kultūros paveldo dokumentai. Rajono bibliotekas knygomis remia Labdaros ir paramos fondai: „Švieskime vaikus“, A. Makūnienės labdaros ir paramos fondas, Seimo narė R. Popovienė, UAB „Alma Litera“, Neveronių bendruomenės centras ir kt.

Per metus viešosios bibliotekos ir jos padalinių paslaugomis naudojasi daugiau nei 233 tūkstančiai fizinių lankytojų ir apie 180 tūkstančių virtualių lankytojų. Bibliotekų skaitytojams per metus išduodama virš 300 tūkst. vnt. dokumentų. Nuo bibliotekų nutolę ar specialių poreikių turintys gyventojai, aptarnaujami knygnešių pagalba ir mobiliuose knygų išdavimo taškuose.

Didelis viešosios bibliotekos darbuotojų indėlis į rajono bendruomenės kultūrinį gyvenimą, stiprinant ir plečiant bibliotekos informacines ir kultūrines veiklas yra jų sukurti ir įgyvendinti projektai. Projektinė veikla ypač suaktyvėjo 2009 metais, įgyvendinant ketverių metų trukmės laimėtą projektą „Bibliotekos pažangai“ (pagal 2007-11-15 pasirašytą tarptautinį trišalį susitarimą tarp LR kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Bilo ir Melindos Geitsų fondo), taip pat kitus projektus, skatinančius partnerystę ir bendradarbiavimą, skirtus skaitymo skatinimui, literatūros sklaidai, etninės kultūros ir paveldo pažinimui, teikiamų paslaugų plėtrai, vaikų ir suaugusiųjų neformaliam švietimui ir kultūrinei veiklai paįvairinti bei darbuotojų kompetencijoms ugdyti. Nemažai projektų parengė direktorė I. V. Stančiauskienė, direktorės pavaduotoja V. Puskunigienė, vyr. bibliotekininkės: N. Pakalnytė, V. Tamašauskienė ir vyriausiosios bibliotekininkės - E. Matveičikienė ir R. Vasauskaitė. Nuo 2009 m. Viešojoje bibliotekoje parengta ir įgyvendinta daugiau nei 40 projektų. Įgyvendinant projektus, sėkmingai bendradarbiaujama su Maironio lietuvių literatūros, M. K. Čiurlionio dailės muziejais, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriumi, tarptautiniu LAINS klubu, Kauno rajono švietimo centru, Garliavos sporto ir kultūros centru, Kauno Technologijos, Aleksandro Stulginskio universitetais, Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazija, Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazija, Garliavos Juozo Lukšos gimnazija ir Kauno rajono Adomo Mitkaus pagrindine mokykla, bendruomenių centrais - SBĮ „Kauno rajono socialinių paslaugų centru“ ir kitomis socialinėmis įstaigomis: VŠĮ „Actio Catholica Patria“, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Viešajai ir Kačerginės bibliotekoms nuo 2012 m. bendradarbiaujant su rajono Švietimo centru jau penktus metus vykdoma Kauno rajono Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veikla. Nuo 1998 metų viešojoje bibliotekoje pradėjo veikti nevyriausybinė organizacija „Garliaviečių“ klubas, nuo - 2001 m. dailininko Olego Karavajevo dailės studija „O.K.“, suvienijusi meną mylinčius ir piešti norinčius išmokti įvairių profesijų žmones.

     Olego Karavajevo dailės studijos „O.K.“ nariai, 2016 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.  Viešojoje bibliotekoje veikia Trečiojo amžiaus universitetas, 2015 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.

Parengti ir vykdomi kultūriniai projektai suteikia galimybę Viešojoje bibliotekoje ir padalinių bibliotekose surengti profesionalaus meno sklaidos renginius, susitikimus su žymiais Lietuvai nusipelniusiais žmonėmis, eksponuoti profesionalių menininkų parodas.  

   Aktoriaus, bardo G. Storpirščio autorinis vakaras, 2015 m.                     Susitikimas su R. Vanagaite ir jos knygos „Ne bobų vasara“ pristatymas, 2016 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo. Dailininko Antano Obcarsko tapybos darbų paroda, 2014 m. Nuotr. iš KRSVB archyvo.