Bibliotekos istorija

     BIBLIOTEKA ŠIANDIEN

Nuo 1989 metų Kauno rajono savivaldybės viešajai bibliotekai su filialais vadovauja bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė.

    Viešosios bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė su Lietuvos Respublikos Prezidentu V. Adamkumi, 2002 m. Nuotr. iš I. V. Stančiauskienės asmeninio albumo.

1999 metais prasidėjo rajono bibliotekų modernizavimas. Naujų technologijų diegimo ir informacinės bazės sukūrimo viešojoje bibliotekoje pradžia - Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės - Irenos Viktorijos Stančiauskienės paruoštas ir laimėtas projektas - „Viešoji Biblioteka - Kauno rajono bendruomenės centras“. Projektas suteikė galimybes 2000 metais viešajai bibliotekai prisijungti prie interneto, buvo įkurtos Interneto, Užsienio kalbų ir Muzikos skaityklos.

Dalyvaujant Atviros Lietuvos fondo projektuose pradėti modernizuoti viešosios bibliotekos filialai. Pirmoji interneto skaitykla kaime įkurta Zapyškio filiale. Čekiškės bibliotekoje įdiegtos muzikinės ir kalbų mokymosi paslaugos skaitytojams. Dalyvaujant projektuose „Langas į ateitį“, „Viešojo interneto prieigos taškų steigimas kaimo vietovėse“, pradėta kaimo ir miestelių bibliotekų kompiuterizacija.

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įrengtos 146 kompiuterizuotos darbo vietos bibliotekos lankytojams ir suteiktos galimybės nemokamai naudotis internetu, savarankiškai klausytis muzikos įrašų, mokytis užsienio kalbų, žiūrėti vaizdo filmus. 2001 metais sukurta Viešosios bibliotekos interneto svetainė www.krsvbiblioteka.lt.

Už naujų inovatyvių technologijų diegimą bibliotekose 2002 metais viešosios bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordinu, 2002 m. - suteiktas 2001 metų bibliotekininko vardas, 2010 m. - už kultūrinę ir visuomeninę veiklą suteikta Metų Garliaviečio nominacija.

Už inovatyvią veiklą Zapyškio filialo darbuotoja - vyr. bibliotekininkė A. Budrienė 2002 metais apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordinu

Zapyškio filialo vyr. bibliotekininkė Albina Budrienė su Lietuvos Respublikos Prezidentu V. Adamkumi, 2002 m. Nuotr. iš A. Budrienės asmeninio albumo.

Nuo 2000 metų Viešoji biblioteka įsijungė į  Lietuvos integralios bibliotekos informacinės  sistemos kūrimą (LIBIS), kuri buvo bibliotekos  procesų automatizavimo ir bibliotekų  progreso  pradžia. Pradėtas kurti viešosios bibliotekos  elektroninis katalogas, 2001 metais įdiegta  spaudinių komplektavimo ir katalogavimo  posistemė ir skaitytojams skirta OPAC programa. Nuo 2002-ųjų bibliotekose pradėta spaudos registracija, 2003 metais įdiegta analizinės bibliografijos posistemė, 2005 metais - skaitytojų  aptarnavimo posistemė, 2009 metais - elektroninė paslauga „Klausk bibliotekininko“.  2010 metais - skaitytojų aptarnavimo  posistemėje įdiegta RFID sistema - t. y.  elektroninis savitarnos knygų išdavimo ir  grąžinimo įrenginys, leidžiantis skaitytojams savarankiškai pasiimti ir grąžinti leidinius bet kuriuo paros metu. Dokumentų apsaugai įrengti automatizuoti elektroniniai vartai. Nuo 2016-ųjų skaitytojų aptarnavimo posistemė diegiama padalinių bibliotekose. Visų trisdešimties padalinių dokumentai integruoti į viešosios bibliotekos elektroninį katalogą.

2001 metais viešoji biblioteka minėjo 50-ties metų jubiliejų, kurį bibliotekininkai šventė su rajono vadovais, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovais bei kolegomis iš kitų rajonų bibliotekų.

    Bibliotekos kolektyvas, 2001 metais. Nuotr. iš KRSVB archyvo.