Tvarkos

Čia rasite visas asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje pavyzdines taisykles.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos darbo apmokejimo sistemą.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos asmens duomenų saugojimo politika.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos kasmetinių atostogų suteikimo eilės kriterijai.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos darbo priemonių turto lėšų naudojimo tvarka.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos inform. komunikac. techn. naudojimo stebėsenos tvarka.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos lygių galimybių politikos įgyvendinimo aprašas.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos vertinimo tvarka.