Kauno rajono paminklai - Koplytstulpis Šv. Mergelei Marijai

20170611 170908           Šv. Mergelės koplytstulpis „Nugalėk blogį gerumu“

         2016 m.                                                            2019 m. 

GARLIAVOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA
Juragių kaimas, Tuopų–Žalgirio g. sąnkryža

Šv. Mergelės Marijos koplytstulpis „Nugalėk blogį gerumu". Autorius tautodailininkas Kazimieras Martinaitis. Pastatytas 1993 m. 2016 m. po Via Balticos magistralinio kelio rekonstrukcijos iš Tuopų g. perkeltas perkeltas į Žalgirio g.

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės