Kauno rajono paminklai - Partizanams Vilemų km.(Žiemkelio miške)

vilem1


ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
Vilemų km., Žiemkelio miškas

Paminklinis akmuo Žiemkelio – Rievutės kalvose 1945 m. vasario 26 d. Žiemkelio kautynėse su NKVD pasienio kariuomenės 97– ojo pasienio būrio kareiviais žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko kuopos, vadovaujamos Alfonso Arlausko – Geležinio Vilko, partizanams atminti. Žuvusiųjų skaičius – 16. Žinomi šie žuvę partizanai:Valentinas Blockis, Jurgis Juodžbalis, Bronius Kazlauskas, Jonas Kazlauskas, Kazys Lapinskas, Juozas Laukaitis, Kazimieras Lenkus, Viktoras Liktoraitis, Petras Morkūnas, Kazys Pažėra, Juozas Seredinskas, Kostas Skatikas, Vincas Vaitkūnas, Vikas (vokiečių kareivis) ir Julius Vilemas.
Paminklas atidengtas 2003 m. birželio 14 d. Tauro apygardos partizano, politinio kalinio Vytauto Balsio – Uosio rūpesčiu.
2015 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Daugiau:
https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/component/content/article/34-straipsniai/3905-kauno-rajono-paminklai-partizanams-zuvusiems-zapyskio-miskuose

Lit.:
http://zapyskioseniunija.lt/institucijos/tremtiniu-draugijos/zapyskio-krasto-tremtiniai/
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/