Kauno rajono paminklai - Lietuvos Nepriklausomybės 10– mečiui Lapėse

 LAPES

LAPIŲ SENIŪNIJA
Lapės,Mokyklos g. 2B

Nepriklausomybės paminklas Lapėse, pastatytas 1928 m. Lapių klebono kun. Juozo Jaso ir vietos šaulių būrio iniciatyva. Paminklą iš lauko akmenų sumūrijo vietos gyventojas Jonas Labazinas. Akmenis iš lauko apylinkių rinko ir suvežė vietos gyventojai. Paminklo viršuje įmūrytas kalvio Nikodemo Karnilavičiaus iškaltas kryžius, kiek žemiau – Vytis, šonuose pasodinti du ąžuoliukai, o trečiasis – kaip atsarginis – prie klebonijos. Paminklo priešakyje auksinėmis raidėmis įrašyta: „ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ 1918-1928“. Kitose plokštėse įrašai: „PRO PATRIA“ ( „Už tėvynę“) ir „PER ASPERA AD ASTRA“ („Per kančias į žvaigždes“). 1930 m., minint Vytauto Didžiojo mirties 500-ąsias metines, laikinai buvo pritvirtintas Vytauto Didžiojo paveikslas. Prie paminklo valstybinių švenčių metu vykdavo įvairūs renginiai, iškilmingos rikiuotės.
1935 m. Lapių Šaulių būrys iškilmingai paminėjo Nepriklausomybės šventę. Šventėje dalyvavo tuometinis Kauno miesto burmistras, atsargos pulkininkas Antanas Merkys ir kiti svečiai.
Prie paminklo pokariu buvo palaidoti Eigirgalos miške per lėktuvo katastrofą žuvę septyni rusų karo lakūnai. Vietoj kryžiaus tarybinė valdžia ant laisvės paminklo (1948 m.) uždėjo Stalino biustą. Po Stalino mirties jis buvo nugriautas. 2010 m. spalio 31 d. paminklas atstatytas kunigo Roberto Gedvydo Skrinsko iniciatyva.

Lit.: Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija / Robertas Gedvydas Skrinskas. - Lapės (Kauno raj.) [i.e. Kaunas : Judex], 2008.- P. 111.
https://www.kaunorajonas.lt/lankytinos-vietos/lietuvos-nepriklausomybes-desimtmecio-paminklas/

Daugiau:http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/10/05/mraso_04.html

Nuotr.:https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/