Kauno rajono paminklai - Partizanams Garliavoje

20180614 192756  

GARLIAVOS SENIŪNIJA
Garliava,Vytauto g. 68

Koplytstulpis pastatytas prie buvusios NKVD būstinės Garliavoje (dabar Garliavos krizių centro kiemelis). Okupacijos laikais šioje vietoje buvo išniekinti žuvusių partizanų kūnai.
Koplytstulpyje įrašyta: „PALAIMINTI PERSEKIOJAMI DĖL TEISYBĖS. JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ“.
Pastatytas Lietuvos tremtinių sąjungos Garliavos skyriaus narių iniciatyva 1989 m. spalio 29 d.
Autorius tautodailininkas Adolfas Teresius.

Nuotr.: Virginijos Tamašauskienės