Kauno rajono paminklai - Babtų 600 metų jubiliejui

babt1

BABTŲ SENIŪNIJA
Babtai, Nevėžio g. 23

1994 m. Babtai minėjo 600 metų jubiliejų. Ta proga miestelio centre pastatytas tautodailininko A. Sakalausko sukurtas stogastulpis, o bažnyčios šventoriuje to paties autoriaus skulptūra „Laiminantis Kristus“, skirta Babtų parapijos 250-ies metų sukakčiai.
2018 m. stogastulpis perkeltas į Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventorių.

Lit.:
http://babtai.puslapiai.lt/index.php/lt/istorija-2/1988-2004-m
http://llt.lt/pdf/babtai/babtai-1_istorija-2017.pdf

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#