Kauno rajono Bažnyčios - Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

6 

 2 2

PAŽĖRŲ ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES BAŽNYČIA
Alšėnų seniūnija

Pažėrų kaime stovi dvi Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios – senoji ir naujoji. Šių bažnyčių istorija apima ilgesnį nei 200 metų laikotarpį ir glaudžiai susijusi su paties Pažėrų kaimo istorija. Bažnyčios nutolusios viena nuo kitos apie 330 m. Senojoje bažnyčioje (ji dar vadinama „žiemine“) tikintieji renkasi šaltuoju metų laiku. Apie 1782 m. Pažėruose pastatyta pirmoji, o po kelių metų kapinėse pastatyta antroji didesnė koplyčia, kuri savo forma priminė tradicinį gyvenamajį namą. Pirmojo parapijos klebono Jurgio Baltrušaičio rūpesčiu (mirė 1920 m., palaidotas šventoriuje) 1910 m. koplyčia dvigubai padidinta, pristatyta zakristija, įkurta parapija. Bažnyčia buvo remontuota ir tobulinta ne kartą, dėl to ilgainiui susiformavo statinys su keturiais skirtingo aukščio tūriais. Šventoriuje – senosios kapinės.Šalia bažnyčios – špitolė, kur pokario laikais gyveno ir parapijiečių sielovada rūpinosi kunigai: L.Lešinskas, P.Valatka, P.Tavoraitis, L.Matiukas ir V.Tėvelis. Šiuo metu špitolės viename dideliame, erdviame kambaryje klebono kun. K.Skučo dėka įrengta šarvojimo salė. 1935 m. į parapiją buvo atkeltas veiklus ir energingas kunigas J.Rugys, kurio iniciatyva parapijiečiai nutarė, kad reikia erdvesnės mūrinės bažnyčios. Pašventintas pirmasis akmuo ir iš gyventojų suaukotų lėšų pradėta statyti nauja raudonų plytų bažnyčia pagal garsaus tarpukario architekto Stasio Kudoko projektą. Sovietų okupacija statybą nutraukė. Nebaigta bažnyčia 1967 m. atiduota kolūkiui, čia buvo įrengtas grūdų sandėlis. 1991 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems, statybos darbai tęsiami pagal architekto Kęstučio Bubnaičio ir konstruktorės Labašinskaitės detalizuotą projektą. Daug pastangų ir lėšų įrengiant bažnyčią įdėjo kunigas monsinjoras Andrius Gustaitis (1910–2000 m.). Dar ne visai užbaigta bažnyčia 1997 m. pašventinta. Pažėrų parapijos 100-mečio jubiliejų žymi šventoriaus kampe pastatytas medinis kryžius ir atminimo lenta. Bažnyčioje esanti skulptūra „Šv. Kazimieras“ įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Daugiau: https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/component/content/article/34-straipsniai/1682-kauno-rajono-baznycios-pazeru-svc-jezaus-sirdies-baznycia
Lit.: Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas / [Kaunas] : Terra publica, [2011] (Kaunas : Spaudos praktika). - 227, [1] p. – P.22-23
http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/08/18/ora_02.html

Nuotr.: virtualusgidas.lt