2017 m. projektai

„Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone“. Inovatyvi paslauga - virtualus gidas Kauno rajono kultūros istorijai pristatyti. Projekto tikslas - pasitelkiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, skatinti vietinę ir tarptautinę visuomenę domėtis Kauno rajono kultūros istorija ir saugoti jos istorinę atmintį. Projekto trukmė - 2017 m. vasaris – 2017 m. gruodis.Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 4000 Eur. sumą.

„Inovacijų keliu: atrask, išbandyk ir tobulėk“. Neformaliojo ugdymo veiklos moksleiviams. Projekto tikslas - ugdyti ir tobulinti Kauno rajono moksleivių ir jaunimo technologines, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, pilietiškumo kompetencijas, plėtojant teikiamas ir kuriant naujas inovatyvias edukacines paslaugas, panaudojant informacinių ir ryšių technologijų (IRT) priemones. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto trukmė - 2017 m. kovas - 2017 m. lapkritis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 4000 Eur. sumą. 

 „Kūrybiniai dialogai Kauno rajone“. Projekto tikslas - tobulinti Kauno rajono bendruomenės kultūrines kompetencijas, pasitelkiant žodį, garsą ir vaizdą. Bendradarbiaujant su Kauno rajono: Garliavos, Babtų, Vilkijos, Kačerginės ir Zapyškio bendruomenėmis organizuojami renginiai, mažinantys socialinę atskirtį ir sudarantys sąlygas moksleivių, jaunimo, neįgaliųjų, senjorų ir kitų bendruomenės narių turiningam laisvalaikio leidimui. Projekto trukmė - 2017 m. kovas - 2017 m. gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 2100 Eur sumą.

„Tavo galimybės Europos Sąjungoje“. Projektas skirtas Europos dienos paminėjimui ir Lietuvos kultūros puoselėjimui, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymui. 2017 metais Europos dienos šventės programa bus skirta linksmai, išradingai švęsti, pažymint svarbias Europos Sąjungai datas - Romos sutarties 60-metį, programos „Erazmus+" -30-metį ir Lietuvos 10-metį Šengeno erdvėje.Projekto trukmė - 2017 metų gegužės 9 d. Projektą finansuoja Europos komisijos atstovybė Lietuvoje ir skiria 1000 Eur. sumą.

„Pasitikrink kultūros istorijos žinias“. Projekto tikslas - įvairiomis skaitymo skatinimo veiklomis pristatyti skirtingų mokslo sričių knygas ir jų autorius, skatinant įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojus daugiau skaityti ir dalyvaujant skaitymo skatinimo veiklose, dalintis kultūrine ir istorine atmintimi. Įgyvendinant projektą organizuojami susitikimai ir diskusijos su skirtingų mokslo sričių autoriais, vyksta jų knygų pristatymai. Projekto pabaigoje Garliavos, Batniavos, Ilgakiemio, Raudondvario, Ežerėlio, Vilkijos, Kačerginės ir Ringaudų bendruomenių atstovus kviesime dalyvauti žinių mūšyje ir pasitikrinti savo istorines ir kultūrines žinias. Projekto trukmė - 2017 m. kovas - 2017 m. gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 1300 Eur. sumą.

„Knygos menas bibliotekoje“. Edukacijos vaikams ir paaugliams. Projekto tikslas - atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą, skatinti regione gyvenančių vaikų kūrybiškumą ir didinti jų įtrauktį į kultūros procesus, padėti vaikams atrasti save, savo pašaukimą, ugdyti bendravimo ir meninius gebėjimus, suteikti žinių ekologijos tema. Projekto trukmė - 2017 m. balandis - 2017 m. gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 2400 Eur. sumą.

„Kauno rajono kraštovaizdžio populiarinimo iniciatyvos ir sklaida“. Projekto tikslas - suaktyvinti visuomenę domėtis savo krašto vertybėmis ir kultūriniu kraštovaizdžiu, aktualizuojant Kauno rajone esančių piliakalnių istorijos pažinimą ir jų lankymą, juos fotografuojant ir prisidedant prie parodos „Piliakalniai - mūsų krašto identiteto dalis“ sukūrimo. Projekto trukmė - 2017 m. gegužė - 2017 m. lapkritis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir skiria 400 Eur. sumą.