2016 m. projektai

„Skaitymo skatinimo projektas vaikams ir paaugliams „Biblioterapija: atrask save 2“. Projekto tikslas - biblioterapijos metodu skatinti vaikus daugiau skaityti, padėti jiems geriau suvokti save, kelti jų pasitikėjimą savimi, ugdyti bendravimo ir meninius gebėjimus, suteikti žinių ekologijos tema. Tai projekto „Biblioterapija: atrask save“ tęstinis projektas, kuriuo siekiama populiarinti skaitymą ir atskleisti skaitymo naudą Kauno rajone didesniu diapazonu. Projekto trukmė - 2016 m. balandis - 2016 m. gruodis. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir skyrė 2000 Eur. sumą.

„Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“. Tai Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuoto projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir Lietuvos Kultūros ministerijos dalinai finansuotas projektas. Projekto tikslas - ugdyti Kauno rajono moksleivių kūrybines, iniciatyvumo ir technologines kompetencijas, taikant IT priemones bei sudarant sąlygas kokybiškam integruotam formaliam ir neformaliam ugdymui. Projekto trukmė 2015 m. liepa – 2016 m. spalis. Projekto vertė – 32 530 Eur.  

„Atrask save informacinių technologijų (IT) pasaulyje“. Projektas yra Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuoto ir dalinai finansuoto projekto „Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“ tęstinis projektas. Projekto tikslas - ugdyti ir tobulinti moksleivių ir jaunimo informacines technologines kompetencijas, sudarant sąlygas socialinės atskirties grupėms priklausančiam jaunimui dalyvauti neformalaus ugdymo užsiėmimuose, sąlygojančiuose profesinės karjeros pasirinkimo galimybes. Projekto trukmė 2016 m. rugpjūtis - 2016 m. gruodis. Projekto vertė - 102 840 EUR, iš Kultūros rėmimo fondo lėšų gauta ir panaudota 7000 Eur. suma.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“ veiklas ir rezultatus pristatantis filmas (režisierius - Jonas Daraškevičius):

Europos dienai skirtas projektas „Vienybėje stiprūs“. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su partneriais - Garliavos sporto ir kultūros centru, Garliavos mokyklomis įgyvendino projektą „Vienybėje stiprūs“. Mažieji projekto dalyviai skaitytojai dalyvavo literatūrinėje - meninėje programoje „AŠ - MAŽASIS EUROPIETIS“. Programoje R. Savickytė pristatė knygą „Adelės dienoraštis. Ruduo“. Vykusiame protų mūšyje „Mes - europiečiai" dalyvavo 8–10 kasių moksleiviai iš visų keturių Garliavos ugdymo įstaigų. Žurnalistės Ritos Šemelytės knygos „Ugnies ir ledo kelionės" pristatymas buvo skirtas jaunimui ir vyresnio amžiaus bendruomenės nariams. Garliavos Jonučių gimnazijos moksleiviai dalyvavo Europos dienai skirtose orientacinėse varžybose „EUROTACINĖS“. Varžybos vyko Actionbound programėlės pagalba. Renginyje buvo daromos užduotys susijusios su ES ir jai priklausančiomis valstybėmis. Projektą finansavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje ir Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka.