2014 m. projektai

 

„Lietuvių kino vakarai netradicinėje erdvėje“.

Skaitymo skatinimo renginių vaikams ir jaunimui projektas „Ateik, skaityk ir kurk“.

Europos dienai „Sužinok, džiaukis, dalyvauk!“.