Pradinis Apie biblioteką Straipsniai Griškevičius Gediminas

Griškevičius Gediminas

klfobirzinytegriskevicius22

ŽURNALISTAS, POETAS, LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS NARYS

Gimė 1948 m. kovo 17 dieną Čekiškėje, Kauno rajone. 1965 m. baigė Šaukėnų (Kelmės r.) vidurinę mokyklą. 1965–1970 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą bei žurnalistiką.
1969–1976 m. buvo Kelmės rajono laikraščio „Komunistinis žodis“ korespondentas. 1970 m. – Lietuvos radijo Vaikų ir jaunimo redakcijos laidos „Žvaigždutė“ redaktorius. 1982–1985 m. redagavo Kelmės rajono priešgaisrinių tarnybų biuletenį „Gaisrai ir žmonės“.
Su šeima iš Kelmės persikraustęs į Palangą, 1985–1989 m. buvo dienraščio „Tarybinė Klaipėda“ atsakingojo sekretoriaus pavaduotojas. 1989–1990 m. – savaitraščio „Lietuvos žvejys“ atsakingasis sekretorius. 1990–1992 m. redagavo Palangos miesto tarybos laikraštį „Palanga“. 1992–1996 m. buvo laikraščio „Vakarų ekspresas“ reporteris, 1996–1998 m. – dienraščio „Klaipėda“ korespondentas Palangoje, 1998–1999 m. – laikraščio „Vakarinė Palanga“ korespondentas, 1999 metais – Kretingos rajono laikraščio „Švyturys“ korespondentas. 2006–2008 m. – laikraščio „XXI amžius“ korespondentas. 2005 m. redagavo literatūrinį almanachą „Saulėjauta“. 2008–2015 m. buvo laikraščio „Palangos tiltas“ bendradarbis.
Išleido poezijos rinkinius vaikams ir suaugusiems „Maišto jūra. Vėjožvalgos“ (2017), „Saugosiu saulutę“ (1979) , „Ką vaikai galvoja“ (1991), „Mėnulis – vakaro keleivis“ (2005), „Linksmųjų vėjų karalystė“ (2005), „Laivas į Šventąją“ (2007), „Neišsigandusi šventė“ (2008), satyrinių eilėraščių, epigramų knygas „Būrai ir strasbūrai“ (2002), „Tiek to, genijai“ (2011). Kūrybą skelbė ir žurnalistų poezijos rinktinėje „Sušvieski, saule“ (2014).
2017 m. Kelmėje G. Griškevičiui buvo įteikta literatūrinė Reginos Biržinytės premija už poezijos rinkinį „Maišto jūra. Vėjožvalgos“.
Mirė 2022 m. liepos 13 d. Palaidotas Palangos senosiose kapinėse.

Lit. ir nuotr.: https://www.skrastas.lt/aktualijos/anapilin-isejo-zurnalistas-poetas-gediminas-griskevicius